Geef je op voor houtdorp 2017!

Deze week heeft Karen Bornebroek de klassen bezocht en ieder van jullie uitgenodigd om deel te nemen aan Houtdorp 2017 met als thema MIDDELEEUWEN. De eerste aanmeldingen zijn binnen maar er kan nog meer bij dus ...geef je voor uiterlijk 8 juli op via houtdorphengevelde@hotmail.com .
En laat dan ook direct weten welke dag/ dagen je ouders, opa of oma's of andere buurtgenoten/ familieleden (> 16 jaar) kunnen helpen.
Voor de volledige info brief zie BIJ LEES MEER

Tot horens
Culturele werkgroep De Markering

Zit je in groep 3 t/m 8 (dit schooljaar) en vind je drie dagen timmeren en spelen
geweldig en te gek, geef je dan op voor het Houtdorp.
Wanneer: Dinsdag 29, woensdag 30 en donderdag 31 augustus 2017
Tijd: Dinsdag en woensdag van 9.30 tot 14.30 uur en donderdag van 13.30 tot 16.30 uur.
Plaats: Net als altijd naast achter Semmekrot, Goorsestraat.
Opgave: Voor vrijdag 7 juli per mail, houtdorphengevelde@hotmail.com
Vermeld daarbij:

 Naam van het kind of de kinderen, leeftijd en groep
 Welke ouder, opa, oom, broer of zus vrijwilliger kan zijn
 Adres
 Telefoonnummer(s) waar de ouder(s) te bereiken is/zijn tijdens houtdorp

Kosten: € 12,50 per kind. Dit bedrag kan worden overgemaakt op Ibanrekening NL52 RBRB 0969 4472 64
t.n.v. St. Markering o.v.v.”houtdorp” en naam kind(eren).

Bij vragen: Contact opnemen met Denise Meijer ( 0545 286410/ 06 54304264)
Bereikbaar: Tijdens Houtdorp zijn wij bereikbaar op telefoonnummer 06-46221982 (Karen Bornebroek)

Extra info: Groepsindeling per klas.
VRIJWILLIGERS

Houtdorp kan alleen plaatsvinden dankzij de inzet van vele vrijwilligers en die hebben we nog hard nodig dus…..: vaders, moeders, opa’s, oma’s grote broers, zussen etc. (vanaf 16 jaar). Alle hulp is welkom, ook voor 1 dag!!
Weten jullie iemand die wil helpen? Laat het ons weten!

BELANGRIJK
Komen jullie zoveel mogelijk lopend!!!!
Verkeersregelaars zijn aanwezig bij de Goorsestraat hoek Diepenheimsestraat
Neem een hamer mee met NAAM EN TELEFOONNUMMER erop
Lunchpakket zelf meenemen
Trek oude kleren aan en schoenen met dikke zolen (ivm trappen in spijkers), dus GEEN slippers