Reminder: Geef je op voor houtdorp 2018!

Deze week zijn de klassen bezocht en zijn de kinderen in groep 3 t/m 8  uitgenodigd om deel te nemen aan Houtdorp 2018 met als thema KERMIS. De eerste aanmeldingen zijn binnen maar er kunnen er nog meer bij dus ...geef je voor uiterlijk 13 juli op via houtdorphengevelde@hotmail.com .
Maar zonder hulptroepen geen houtdorp dus geef in de aanmeldingsmail  direct aan welke dag/ dagen je ouders, opa of oma's of andere buurtgenoten/ familieleden (> 16 jaar) kunnen helpen. Voor de volledige info .....zie de brief bij lees meer.
Tot horens, Culturele werkgroep De Markering

HOUTDORP HENGEVELDE 2018

De Culturele Werkgroep de Markering organiseert opnieuw een houtdorp.

Dit keer is het thema:

“KERMIS”

Zit je in groep 3 t/m 8 (dit schooljaar) env ind je drie dagen timmeren en spelen geweldig en te gek, geef je dan op voor het Houtdorp.

Wanneer:        Dinsdag 28, woensdag 29 en donderdag 30 augustus 2017

Tijd:                 Dinsdagen woensdag van 9.30 tot 14.00 uur en donderdag van 13.00 tot 16.30 uur. Plaats: Net als altijd naast achter Semmekrot, Goorsestraat.

Opgave:          Voor vrijdag 13 juli per mail,houtdorphengevelde@hotmail.com Vermeld daarbij:

◻         Naam van het kind of de kinderen, leeftijd en groep

◻         Welke ouder, opa, oom, broer of zus vrijwilliger kan zijn

◻         Adres

◻         Telefoonnummer(s) waar de ouder(s)te bereiken is/zijn tijdens houtdorp

◻         Evt relevante info zoals allergieën,overgevoeligheden

Kosten:           € 12,50 per kind. Dit bedrag kan worden overgemaakt op Ibanrekening NL52RBRB0969447264

t.n.v. St. Markering o.v.v.”houtdorp” en naam kind(eren).

Bijvragen:       Contact opnemen met Denise Meijer( 0545286410/0654304264)

Bereikbaar:     Tijdens Houtdorp zijn wij bereikbaar op telefoonnummer 06-46221982(KarenBornebroek) Extra info:  Groepsindeling perklas.

Houtdorp kan alleen plaatsvinden dankzij de inzet van vele vrijwilligers en die hebben we nog hard nodig

dus…..:vaders,moeders,opa’s,oma’sgrotebroers,zussenetc.(vanaf16jaar). Alle hulp is welkom, ook voor 1dag!

Weten jullie iemand die wil helpen? Laat het ons weten!