Gefronste wenkbrauwen over afwijzing

Zeven gemeenten uit Overijssel krijgen extra geld van het Rijk om de tekorten op het sociale domein mee te dekken, de Hof van Twente hoort daar niet bij! Gemeente Belangen wil graag de volgende schriftelijke vragen aan het college stellen. De fractie heeft kennisgenomen van het feit dat het Rijk 200 miljoen euro beschikbaar stelt voor de tekorten die gemeenten hebben op het sociale domein. "Tot onze grote verbazing is de Gemeente Hof van Twente één van de zeer weinige gemeenten die geen bijdrage uit de stroppenpot krijgt. Wij vragen het college de volgende vragen te beantwoorden. Weet het college wat de reden van afwijzing van de aanvraag is? Kan het college concreet aangeven welke stappen het heeft ondernomen om de problematiek in onze gemeente onder de aandacht te brengen? Gaat het college bezwaar maken tegen deze afwijzing?"" 
Zeven gemeenten uit Overijssel krijgen extra geld van het Rijk om de tekorten op het sociale domein mee te dekken. De gemeente Enschede krijgt met 13,3 miljoen euro het grootste bedrag uit de zogenoemde stroppenpot. "Als er binnen een half jaar geen oplossing komt voor de financiële tekorten in d ezorg dan zal de gemeente op andere terreinen moeten bezuinigen"zei wethouder Harry Scolten onlangs. "dam moeten we lantaarnpalen schrappen en kunnen we kapot asfalt niet meer vervangen; het lek moet worden gedicht!"
 
Het grootste probleem is volgens hem dat het rijk de taken van de gemeenten - en vooral de kosten die ermee gemoeid zijn - te laag inschat. Hij neemt Hof van Twente als voorbeeld. Het rijk ging er vier jaar geleden vanuit dat 350 kinderen in die gemeente onder jeugdzorg zouden vallen. Anno 2018 gaat het echter om 650 kinderen. Een groot verschil en de kosten per kind kunnen oplopen tot zeker 100.000 euro per jaar. In totaal komt Hof van Twente volgend jaar 3,8 miljoen euro tekort op het sociale domein.
 
Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en de zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken namen de gemeenten over van de Rijksoverheid. Door deze decentralisatie kwamen de gemeente Enschede en een aantal andere gemeenten in 2016 en 2017 fors geld tekort. Om die gemeenten te helpen kwam het Rijk met een stroppenpot van 200 miljoen.
88 gemeenten vroegen om een bijdrage uit deze pot, 77 gemeenten kregen die. In Overijssel krijgt Enschede dus het meest: 13,3 miljoen. Onlangs bleek dat Enschede door de tekorten op het sociale domein flink moest bezuinigen.
 
Wordt vervolgd..