Gemeente gaat fors bezuinigen

De gemeente Hof van Twente gaat de komende jaren verder met het doorvoeren van bezuinigingen. De nieuwe maatregelen moeten € 4.000000,00, oftewel vier miljoen euro besparen. Het college van B&W van Hof van Twente heeft een plan opgesteld om de komende jaren flink te bezuinigen. De maatregelen zijn nodig door tegenvallende inkomsten en hogere uitgaven in de komende jaren.

‘We ontkomen er niet aan om ingrijpende maatregelen te nemen. Niet door een OZB-verhoging voor onze inwoners door te voeren. Wel door kritisch te kijken naar onze rol als gemeente. We willen taken gaan afstoten, onze organisatie inkrimpen en meer bij de samenleving zelf neerleggen,” zegt Wethouder Ben Eshuis van Financiën op de site van de gemeente.

De gemeente gaat onder andere hard snijden in de eigen organisatie. Binnen vier jaar moet het aantal ambtenaren inkrimpen met 26. Er wordt geprobeerd om gedwongen ontslagen te voorkomen. Dat moet een besparing van een miljoen euro opleveren. Ook worden de subsidies aan diverse kunst-en cultuurinstellingen fors teruggebracht.

De belangrijkste maatregelen opgesomd:

- tot 2016 een bezuiniging van een miljoen op de ambtelijke organisatie
 - terugbrengen subsidies aan diverse kunst- en cultuurinstellingen, als   bibliotheek, Reggehof en muziekschool
 - versobering beheer en onderhoud openbare ruimte
 - efficiënter en multifunctioneler gebruik van (sport)accomodaties