Gemeente Hof van Twente zet in op onkruidbeheersing, maar…

Dat de boodschap over de onkruidbeheersing in de Hof van Twente was overgekomen zoals al is vermeld op deze site. Maar als het dan daadwerkelijk in daden wordt omgezet zullen we dit ook vermelden: Bij deze. Maar: Op de website van ‘onze’ Hof is nog steeds te lezen:’ Door wijkgericht schouwen is gemonitord dat het onderhoudsniveau van al het groen in de openbare ruimte aan het niveau B voldeed. Door schouwen is snel ingespeeld op incidenten waardoor structurele klachten uitbleven’, of dit nu bezijden de waarheid is?
In ieder geval is de eindconclusie: Twente Milieu deed hun werk niet goed, de inhaalslag wordt gemaakt en dan is het haast winter. Ze gaan nadenken over hoe ze dat volgend jaar beter kunnen doen. De boodschap dat het anders moet is in ieder geval overgekomen.
PS: Over het incident met de groencontainer in de vrachtwagen (ZIE DIT ARTIKEL) heeft tot op heden geen enkele communicatie plaats gevonden. Niet vanuit Twente Milieu en ook niet via de gemeente Hof van Twente! Het beleid van zoek het maar uit indien je container in de vrachtwagen beland blijft klaarblijkelijk gehandhaafd! 

Heeft u na de werkzaamheden van Gildebor (in opdracht van Twente Milieu) toch nog klachten? Meld het bij de redactie van Wegdamnieuws!