Gemeente sluit 2011 positief af

De gemeente Hof van Twente heeft 2011 met een positief saldo van ruim 1,1 miljoen euro afgesloten. Dat blijkt uit de jaarrekening die het college van B&W afelopen week aanbood aan de gemeenteraad. De jaarrekening is goedgekeurd door de accountant. Wethouder Ben Eshuis zegt hierover: “Dit overschot betekent niet dat we plotseling minder hoeven te bezuinigen. Het gaat hier immers om een eenmalig overschot en de bezuinigingen die we onlangs hebben aangekondigd beslaan meerdere jaren”. Het college heeft de raad de jaarstukken over 2011 aangeboden. Naast de jaarrekening krijgt de raad ook een jaarverslag waarin het college verantwoording aflegt over de activiteiten van het afgelopen jaar.

De jaarrekening 2011 laat een overschot zien van € 1.119.040. De belangrijkste oorzaken:
•Een gedeeltelijke vrijval van de voorziening Essent van € 197.000
•Een subsidie van € 610.000 voor binnenstedelijke vernieuwingen
•Een aantal uitgaven die voor 2011 waren gepland zijn niet vóór 31 december 2011 gerealiseerd, maar om uiteenlopende redenen doorgeschoven naar 2012. Het gaat hierbij in totaal om een bedrag van € 294.335.