Gemeenteaanvragen nu ook digitaal mogelijk

Vergunningen of meldingen waar een meldingsplicht voor geldt bij de gemeente, kunnen vanaf vandaag digitaal worden geregeld. Hiermee kan een reis- en wachttijd op het gemeentehuis worden bespaard. De zaken die digitaal kunen worden gemeld zijn onder meer bouwen, slopen, kappen en bodemsaneringen. Via dezelink is de melding mogelijk.