Gemeenteraad verstrekt lening aan ECHT voor zonnepark ‘t Rikkerink

De gemeenteraad van Hof van Twente heeft op 8 juni ingestemd met een lening aan ECHT (EnergieCoöperatie Hof van Twente) voor zonnepark ’t Rikkerink. Met die lening kan ECHT eind 2021 een deel van dit zonnepark in Ambt Delden overnemen van

huidige eigenaar Twence. Wethouder Harry Scholten: “Ik ben blij met het besluit van de gemeenteraad. Het is voor de gemeente een belangrijke stap in het halen van de duurzaamheidsambities. Bovendien betekent exploitatie door ECHT dat onze inwoners financieel kunnen participeren in dit zonnepark.”

Bewoners in de postcodegebieden die grenzen aan Ambt Delden, dus ook Hengevelde kunnen financieel participeren in het zonnepark door aankoop van obligaties. Deze obligaties worden aangeboden voor € 50,- per stuk met een rentevergoeding van 5% (de obligatie wordt annuïtair afgelost in 15 jaar). In de loop van september zal de eerste stroom vanuit dit park geleverd gaan worden. Meer hierover is te vinden op www.zonoprikkerink.nl.

Energiecoöperatie ECHT

De in 2013 opgerichte coöperatie ECHT heeft onder andere als doel om doelmatig en efficiënt energieverbruik te stimuleren, de lokale economie te stimuleren, duurzame energie lokaal op te wekken en al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Met het project ‘Zon op ’t Rikkerink” heeft ECHT een tweede postcoderoosproject, na “Zon op de Kaasfabriek” in Markelo. Het project op ’t Rikkerink is het eerste project in een reeks nieuwe projecten dat via de nieuwe postcoderegeling wordt gerealiseerd.

Voor de ontwikkeling, realisatie en beheer van de wat grotere energie-opwekinstallaties heeft Energie coöperatie ECHT de samenwerking gezocht met Stichting DiBo in Borne en de coöperatie Hengelo Energie. Gezamenlijk is een nieuwe coöperatie opgericht: Coöperatie Energie Collectief Midden-Twente U.A. Doel van deze coöperatie is, op aangeven van de lokale coöperatie, projecten in de verschillende verzorgingsgebieden professioneel aanpakken, ontwikkelen en realiseren met als onderliggende doel dat de lokale bevolking hier financieel in kan deelnemen.