Gewijzigd schema afvalkalender Twente Milieu

De komende dag is er sprake van enkele wijzigingen in de ophaal kalender van Twente Milieu. Zie onder;

De jaarplanning is als volgt: KLIK HIER

tw maande
De maand mei