Goede voornemens 2019

Behalve aan 100 jaar kiesrecht gaat GroenLinks in 2019 ook aandacht besteden aan de 17 Duurzame Ont-wikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties voor een betere wereld. Deze Global Goals zijn de opvol-gers van de Millenniumdoelen. Gemeente Hof van Twente was millenniumgemeente en kan nu Global Goal gemeente worden.  Dat betekent samen afspreken hoe we vanuit de gemeente als wereldburgers gaan werken aan uitbannen van de armoede hier en elders, hoe we de eerlijke handel gaan bevorderen in onze eigen regio met streekproducten en fairtrade van tropische producten . En dit zijn nog maar 2 van de 17 global goals. Het zal duidelijk zijn dat je zoiets alleen maar goed kan oppakken als er concrete projecten worden ontwikkeld rondom zo’n global goal. Als eerste wordt gedacht aan toewerken naar de start van Hof van Twente als Global Goal Gemeente en praktisch met het beter organiseren van de verkoop van streek-producten en fairtrade.  Meer weten over de global goals?