Gratis compost voor alle Hengeveldenaren

Op zaterdag 19 maart is de Landelijke Compostdag. Inwoners van dertien Twentse gemeenten kunnen die dag bij de afvalbrengpunten gratis compostzakken afhalen. Met deze actie bedanken Twence en Twente Milieu de inwoners voor het gescheiden aanleveren van het groente-, fruit- en tuinafval. Het compost dat gratis kan worden opgehaald, is het rechtstreekse resultaat van het ingeleverde GFT afval. In iedere gemeente is aan één compostzak een Gouden Envelop bevestigd. Degene die deze Gouden Envelop vindt op zijn compostzak wint een leuke attentie. Uitgifte compostzakken:

De uitgifte van gratis compostzakken van 20 liter vindt plaats bij de afvalbrengpunten op zaterdag 19 maart. De exacte openingstijden en voorwaarden staan vermeld op www.compostdag.nl en op de website van de gemeenten. De actie geldt zolang de voorraad strekt.

Milieuvriendelijke actie

Het hergebruik van GFT afval helpt het milieu. Goed gescheiden groente-, fruit- en tuinafval levert een betere kwaliteit compost op en verhoogt de productie van biogas. Uit keukenafval wordt veel biogas gehaald, daarom is het van groot belang dit afval in de groene container te blijven doen. Jaarlijks wordt het door Twence geproduceerde biogas omgezet in duurzame elektriciteit - goed voor ongeveer 4.000 huishoudens - enduurzame warmte, goed voor het verbruik van circa 1.000 huishoudens.