Gratis cursus voor iedereen die thuis een dementerende naaste verzorgt

Dementie is een ingrijpende ziekte. Zowel voor de dementerende als voor de naaste omgeving. Het thuis verzorgen en begeleiden van een dementerende ervaren velen dan ook als een zware taak. Voor  de Steunpunten Mantelzorg van SIZ Twenteis dat aanleiding om in Almelo, Borne, Hengelo, Hof van Twente en Oldenzaal in samenwerking met de Dementieketens Twente de mantelzorgers in betreffende gemeenten te ondersteunen met het aanbieden van een gratis cursus. In Oldenzaal is tevens de ouderenadviseur van de gemeente betrokken.

Tijdens deze gratis cursus wordt uitgebreid informatie gegeven over de ziekte dementie. De deelnemers krijgen adviezen over hoe zij met deze ingrijpende ziekte kunnen omgaan. Deelnemers aan deze cursus ontmoeten daarnaast lotgenoten die voor een dementerende naaste zorgen. Daardoor kunnen zij persoonlijke ervaringen en praktische tips uitwisselen.

De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten, om de week à twee uren van 13.00 tot 15.00 uur:

Almelo op de maandagmiddagen 9 november – 23 november -7 december -4 januari – 18 januari en 1 februari. Locatie:  Wijkcentrum de Schelf, Binnenhof 51Let op: Tevens zijn er in Almelo gespreksgroepen voor mantelzorgers van mensen met dementie. Deze cursus staat daar los van. Ook als u al deelneemt aan de gespreksgroep bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze cursus.

Borne op de woensdagmiddagen 4 november -18 november -2 december
16 december -6 januari en 20 januari, locatie: Kulturhus Borne, Marktstraat 23

Hengelo op de dinsdagmiddagen, 3 november -17 november -1 december- 15 december- 5 januari en 19 januari, locatie: Buurtcentrum ’t Lansink, Twijnstraat 6

Hof van Twente op de maandagmiddagen, 2 november – 16 november -30 november -14 december -11 januari en 25 januari, locatie: Rode Kruisgebouw ’t Karsenmoat, Kloosterlaan 25 te Goor.

Oldenzaal op de maandagmiddagen 5 oktober- 19 oktober -2 november –16 november -23 november  en 18 januari, locatie: Migchoriushuis, Marktstraat 10

Aan deze cursus zijn voor deelnemers geen kosten verbonden, de cursus wordt door de betreffende gemeenten gefinancierd.

Het zal niet voor iedereen als mantelzorger even gemakkelijk zijn om een cursus buitenshuis te volgen. Mocht dit een probleem zijn dan kan in overleg bekeken worden of opvang voor hun dementerende naaste tijdens cursusbijeenkomsten door inzet van een vrijwilliger van SIZ Twente georganiseerd kan worden .

Voor informatie en aanmelding kunnen belangstellenden terecht bij cursuscoördinator José Kuipers (info@josekuipers.nl of 06 4301 6766), bij de casemanagers dementie, bij de consulenten van het Steunpunt Mantelzorg of op www.siztwente.nl