Groen Links: Minder stenen in de tuin en meer groen

Naast droge zijn er ook steeds meer natte perioden dan vroeger. Daarom moeten we ons aanpassen aan het veranderende klimaat. GroenLinks en D66 willen dat daar concrete stappen in worden gezet door de gemeente. En zelf kunnen we ook allemaal wat bijdragen daaraan. Minder stenen in de tuin en meer groen is er een die wordt bepleit door de organisatie Steenbreek waar de provincie nu mee in gesprek is. Een ander voorbeeld is meer groene daken sponsoren en ook regentonnen. En als straat kun je natuurlijk ook samen optrekken en je eigen watermanagement organiseren.  William Sanchez van GroenLinks heeft hierover vragen gesteld aan het College. Hoe staat het met het overleg met de Provincie en Operatie Steenbreek en plannen om verstening tegen te gaan en vergroening te bevorderen. “We moeten concreet aan het werk om hemelwater meer vrij baan te geven in onze openbare ruimte en tuinen. Denk ook aan acties zoals steen eruit en plant erin. Het plein voor het gemeentehuis kan zoiets ook goed gebruiken zoals een groep studenten uit Wageningen vorig jaar ook al adviseerde.”

Van het college wordt verwacht een proactieve rol in het bevorderen van dit soort klimaatmaatregelen en regie op een klimaat adaptatieplan voor de hele gemeente.