Groene eikenbladroller rukt op in de regio

De eikenprocessierups is de afgelopen jaren eindelijk een beetje onder controle, maar nu lijkt zich een nieuwe plaag voor te doen. Dat de rupsen van de Groene eikenbladroller aanwezig zijn in de bomen in de Hof van Twente is niet nieuw, maar de omvang en schade is nu veel groter dan voorheen.

De Universiteit Wageningen heeft al een bericht gepubliceerd over de rupsen. ‘In laanbeplantingen in Overijssel zijn eikenstammen van veel eiken met een spinsel overtrokken. Het gaat hier niet om een spinselmot (die zit nooit op eik) maar om spindraden van de Groene eikenbladroller. Bij overbevolking treden er voedseltekorten op en verlaten de rupsen – op zoek naar alternatieve voedselbronnen – de bomen via spindraden. Daarnaast waaien door de harde wind van de laatste dagen veel rupsen uit de boom die ze al spinnend weer inklimmen en de stam bekleden.’

Hoewel sommige bomen volledig zijn kaalgevreten, lijkt de schade op lange termijn mee te vallen. ‘Hoe erg het ook lijkt – de bomen kunnen kaalvraat heel goed verdragen. Wanneer de rupsen volgroeid zijn gaan ze verpoppen en stopt de vraat. De bomen lopen daarna gewoon uit en komen weer in het blad te staan alsof er niets gebeurd is. Alleen bij herhaalde kaalvraat met tegelijkertijd extreme droogte of juist vernatting kan er hier en daar boomsterfte optreden.’