GroenLinks feliciteert Kernteam Fairtrade

Kernteam Fairtrade Hof van Twente heeft het geflikt: Hof van Twente wordt een officiële  fairtrade gemeente. Ook Hof van Twente van harte gefeliciteerd met dit bereikte resultaat. In het Groen-Links programma 2018-2022 staat fairtrade genoemd als een middel voor sociale mondiale ver-duurzaming door eerlijke handel. De kinderen van de koffieplukkers en bananeninpakkers hoe-ven niet meer te werken maar kunnen gewoon naar school en de families krijgen een eerlijk loon. Dit programmaonderdeel is bereikt en zal verder worden versterkt in de Hof. Alle lof nog-maals voor het kernteam dat dit binnen twee jaar heeft bereikt. Dit resultaat vormt een aansporing voor GroenLinks om met nieuwe moed verder te werken aan een sociaal en duurzaam Hof van Twente.