GroenLinks zoekt kandidaten in Hengevelde

GroenLinks in de Hof van Twente is bezig met de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Daar past bij het zoeken van kandidaten voor de raad, het schrijven van het verkiezingsprogramma en het voorbereiden van de campagne. Intussen is er al veel gedaan! Afgelopen winter  is samen met de PvdA en de SP het  gezamenlijke programma Hofroute 2018-2022 GPS  opgesteld onder het motto samen sterk! Het is te vinden  op onze site: https://hofvantwente.groenlinks.nl .  De kernpunten van GroenLinks blijven uiteraard groen, duurzaam en sociaal op maat voor de Hof. Verduurzamen en vergroenen  van het wonen, werken  en leven in de Hof op elk gebied staan  bovenaan! Daarnaast natuurlijk versterking van de samenwerking tussen gemeente en bewonersinitiatieven, duurzame zorg, duurzame armoedebestrijding, duurzame opvang van vluchtelingen en duurzaam groen. Binnenkort gaat de kandidatencommissie aan het werk. Aarzel daarom niet en geef je op voor een kennismakingsgesprek bij het afdelingssecretariaat, groenlinkshofvantwente@gmail.com  of kom je oriënteren  op  4 oktober   om 19.30 uur tijdens  de Algemene Ledenvergadering in zaal 1.45 van het gemeentehuis in Goor.