Grote belangstelling voor de geschiedenis van Hengevelde

De Senioren Hengevelde hadden woensdagavond Jan Put uitgenodigd om te komen vertellen over het ontstaansgeschiedenis van ons mooie dorp. Een bomvolle conferentiezaal met geïnteresseerden kregen een historisch verhaal van Jan te horen dat begon bij de Romeinse overheersing en eindigde bij de kerk van Hengevelde. Dat Jan zijn oude vak als geschiedenisleraar nog lang niet verleerd is bleek wel uit de grote aandacht voor zijn verhaal. In grote stappen liep hij langs de bekende historische periodes en benoemde de invloed ervan op onze omgeving en haar bewoners. Daar uit bleek dat hier nog veel Romeinse overblijfselen zijn terug te vinden en dat de Tachtigjarige oorlog met Spanje voor ons oosterlingen een gruwel moet zijn geweest. De Franse Revolutie daarentegen bracht voor iedereen veranderingen die heden ten dage nog steeds in onze maatschappij van kracht zijn: vrijheid, gelijkheid en broederschap.

Mooi was ook het verhaal van de marken, het leenstelsel en de standen maatschappij waarbij adel en kerk grote invloed hadden.

Dat Hengevelde ook nog steeds ‘op het Wegdam’ genoemd wordt, kreeg ook een verklaring. En natuurlijk kwam het tot stand komen van het huidige kerkgebouw (reeds het vierde gebouw) en onze parochie aan de orde. Al met al een leerzame avond met een aandachtig publiek dat weer meer kennis kreeg van eigen woonomgeving.