Help mee aan een schone en veilige woonomgeving, vernielingen in Bentelo

De gemeente Hof van Twente zorgt iedere dag voor een schone en veilige leefomgeving. Zij werken elke dag aan het onderhoud van het openbaar groen, wegen, verlichting en het straatmeubilair.
De laatste tijd zien onze medewerkers steeds vaker dat lantaarnpalen en straatmeubilair zijn vernield en dat inwoners stickers of A4’tjes opplakken op de straatlantaarns, bankjes, etc. We willen onze gemeente graag mooi en veilig houden. Daarom doen we een oproep aan u om daaraan mee te doen. Onlangs werden rondom Bentelo en Ambt Delden acht lichtmasten moedwillig vernield. Ook verkeersborden en straatmeubilair moeten het regelmatig ontgelden. We zien dat verkeersborden en straatnaamborden gestolen worden voor bijv. een feestje of een ander doel.
Natuurlijk doet de gemeente in zo’n situatie aangifte bij de politie en onze buitengewoon opsporingsambtenaren zijn hier ook alert op. Maar heel graag vragen wij ook uw medewerking. We doen dat om de volgende redenen: 
Kosten
Bij vernieling van een lichtmast is meestal geen dader bekend. Ziut, de organisatie die onze lichtmasten repareert, kan dan de kosten niet verhalen. Dit betekent dat de gemeente de schade altijd volledig moet betalen. De herstelkosten zijn tussen de € 1.000 en €1.500 per lichtmast. Uiteindelijk betalen we dit dus als inwoners samen.
Risico’s voor de verkeersveiligheid
Wanneer een lichtmast kapot is, betekent dit dat er een aantal weken geen verlichting is op de openbare weg of op belangrijke kruispunten. Hierdoor wordt de desbetreffende weg of het kruispunt minder veilig. Datzelfde geldt wanneer een verkeersbord wordt weggehaald.

Veiligheid van de dader
De dader is zich er waarschijnlijk niet van bewust dat hij bij vernieling van een lichtmast gevaar loopt. Mocht er een spanningsdraad los zitten die als gevolg van de vernieling los schiet kan de dader onder spanning komen te staan. Dit is levensgevaarlijk.
Zo is een recente storing aan de openbare verlichting in het centrum van Bentelo waarschijnlijk op deze manier veroorzaakt. Hierdoor viel de verlichting in de hele Onze Lieve Vrouwestraat uit. Ook op andere plaatsen in de Hof komen deze problemen voor.

Stickers op straatmeubiliar
Inwoners realiseren zich vaak niet, dat stickers moeilijk te verwijderen zijn en soms schade aanbrengen aan lantaarnpalen en straatmeubilair. Bovendien kost het de medewerkers van Gildebor veel tijd om ze te verwijderen. Tijd die zij beter kunnen inzetten voor bijvoorbeeld het schoonhouden van onze omgeving.

Wees bewust
Een rommelig, verloederd straatbeeld zet op zijn beurt weer aan tot nieuw vandalisme en verdere verloedering. Terwijl een net en prettig aanzicht juist schoon en veilig gedrag stimuleert. Bewustwording is vaak de eerste stap in de goede richting.

Meldingen openbare ruimte
Is er ondanks uw en onze zorg toch iets stuk gegaan?
Dan verzoeken wij u dat aan ons te melden via onze website: www.hofvantwente.nl/meldingen