Hengevelde te veel bouwkavels?

Raadsleden van de Hof van Twente maken zich zorgen over uitgifte van bouwkavels in Hengevelde. Het aantal van 115 percelen lijkt ze aan de hoge kant in deze tijden dat ieder de broekriem enigszins aan moet halen. Wat verder zorgen baart is de bevolkingskrimp, maar ook de “bevuiling”op de wachtlijst. Fractievoorzitter CDA Harrie Scholten zegt hierover:
“De zorg geldt niet voor alle raadsleden, maar het wekt echter voor buitenstaanders enige bevreemding wat betreft het hoge aantal. Verder een heikel punt voor de sceptici is dat men redeneert dat er op de wachtlijst mensen staan die op dit moment of gehuurd of gekocht wonen. Lijdt dit tot leegstand gezien het feit dat de huizenmarkt al enige jaren op slot zit?”. Op de vraag hoe Harrie Scholten zelf denkt over de situatie:” Of het aantal aan de hoge kant is zal moeten blijken. Het is bij de gemeente wel een bekend gegeven dat veel jeugd in Hengevelde wil blijven wonen. De notitie is al wel goedgekeurd dus over de doorgang van plan Marke 3 of aanpassing hoeft niet  aan worden getwijfeld.”

Wordt er nog rekening gehouden met het grote aantal starters op de lijst? Harry Scholten:”Jazeker! Het is voor starters moeilijk om hun eerste woning te kopen vanwege de hoge huizenprijzen. Daarom wil de gemeente Hof van Twente het voor mensen gemakkelijker maken om een woning te kopen. De starters-lening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van de woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen volgens de normen van Nationale Hypotheek Garantie tot een maximum van 36.000 euro. De lening is vorig jaar rond de dertig keer verstrekt door de gemeente Hof van Twente.”

De voorbereiding op plan Marke 3 is al in volle gang en uitgifte van de bouwkavels zal eind 2012 / begin 2013 van start gaan. De uitgifte geschiedt door middel van kavelwachtlijsten per kern. Als u 18 jaar of ouder bent, dan kunt zich voor de verschillende kernen binnen de Hof van Twente afzonderlijk inschrijven voor een bouwkavel.