Hengeveldse kerk gaat weer open voor vieringen

Alhoewel de coronabesmettingen nog niet ten einde zijn, is er toch een kentering in de goede richting voor kerkbezoekers. Locatieraad geloofsgemeenschap Hengevelde laat aan de redactie het volgende weten.
"Besloten is om de kerk weer open te stellen voor vieringen. Wees dus weer welkom in onze kerk, maar houdt u zich, voor uw eigen en andermans gezondheid, aan de regels die in het Coronabeleid zijn voorgeschreven. Deze zijn meerdere keren in voorgaande edities van de Höfte opgenomen. Belangrijk zijn het ontsmetten van uw handen en het hanteren van de anderhalve meter afstand. Sinds de tweede coronagolf is het dragen van een mondkapje, ook tijdens de viering, (advies Bisschoppen) verplicht. Daarnaast mogen er nog maar 30 kerkgangers zijn en moet u zich daarom vooraf aanmelden. Dit kan bij het secretariaat op woensdagen tussen 09.00 en 12.00 u. tel. 33210, of per email [email protected] of [email protected] (tot donderdag voor de viering tot 12.00 uur) maar ook bij Ria en Truus privé respectievelijk 333349 en 333693." 

De eerst komende vieringen nog voor de Kerst en Oud en Nieuw zijn:

- Zondag 29 nov 09.30  Gebedsviering werkgroep met zang Cantu.
- Zondag 13 dec 09.30 Woco of gebedsviering vd. Bemt met zang enkele koorleden..

NB: Er kunnen t/m woensdag aanstaande bij het secretariaat nog misintenties worden op gegeven voor in de volgende Höfte.