Het CDA wil weten wat de gevolgen zijn voor Starters op de woningmarkt in de gemeente Hof van Twente indien er geen Startersleningen meer worden verstrekt.

Voor de leefbaarheid is het belangrijk dat starters op de woningmarkt uitzicht kunnen blijven houden op het kunnen kopen van een eerste woning in de kernen in de Hof. Een starterslening, waarbij Starters op de woningmarkt voor tegen gunstige voorwaarden een extra bedrag bovenop de eerste hypotheek kunnen lenen, kan hierbij helpen. Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben in een persbericht op 4 maart bekend gemaakt dat Starters op de woningmarkt nog tot en met eind dit jaar gebruik kunnen maken van de populaire Starterslening.

Dit voorjaar is de extra bijdrage die het Rijk in 2013 beschikbaar stelde uitgeput. Met de deelnemende gemeenten is afgesproken dat zij volgens een nieuwe verdeelsleutel tot en met eind dit jaar Startersleningen blijven aanbieden. De verwachting is dat er dit jaar in Overijssel nog zo’n 400 Startersleningen kunnen worden vertrekt, waarbij geldt: op = op.

Raadslid Marloes Uitdewilligen (CDA) heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het College. Klik hier voor het originele bericht met daarin de gestelde vragen.

Wat is een Starterslening?

Een Starterslening is een extra lening van de gemeente, provincie of woningcorporatie. De Starterslening komt bovenop de hypotheek, de eerste lening van de geldverstrekker, die jij maximaal kunt krijgen op basis van jouw inkomen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Minimaal de eerste 3 jaar betaalt de koper géén rente en géén aflossing!

Bron: SVn, gemeente Hof van Twente en CDA.nl

Proefberekening Starterslening

Bereken zelf hoeveel Starterslening je maximaal bij de gemeente Hof van Twente kunt aanvragen.

Maak zelf een proefberekening Starterslening