Het Pronkstuk van Stad en Ambt Delden

De kiezer heeft gesproken in de eerste ronde. Van de negenenveertig objecten waaruit iedereen tot half november kon kiezen zijn er zeven overgebleven, waarover volgende week een definitieve stemming plaats vindt. De uitslag is verrassend en hier volgen de zeven voorlopige winnaars: 
 
1. Kunst - Johan Völkers, Gezicht op Delden  (schilderij  dat in de Sevenster hangt)                          
2. Archiefstukken - Akte van aankoop van Twickel 1347                           
3. Beeldmateriaal - Serie foto's uit de Beeldbank van het Twents Streekarchief   
4. Producten van nijverheid: De poortersklok                                                                
5. Kerkelijke kunst - Het Naberorgel in de Oude Blasiuskerk te Delden        
6. Kleine monumenten - De stadspomp op de Markt van Delden                                                       
7. Inscripties - Grafstenen op de Joodse Begraafplaats   
               
Poortersklok
 
Woensdag 28 november houdt de historische vereniging voor Ambt en Stad Delden een bijzondere avond, waarbij het publiek de definitieve keuze voor hét Pronkstuk kan maken.  De avond is het sluitstuk van de voorlopige verkiezingen van de afgelopen maanden.
Bij die gelegenheid zullen zeven “ambassadeurs” elk eerst een gewonnen pronkstuk uit hun categorie kort verdedigen. Daarna mag de zaal zijn definitieve keuze maken. 

De ambassadeurs zijn:
1. Mark Kuipers          (Kuipers Antiek)
2. Aafke Brunt                   (Archief Twickel)
3. Jan van Alsté                 (Oud bestuurslid van het Twents Streekarchief)
4. Helmig Kleerebezem  (Amateurhistoricus)
5. Joop Weber    (Oud-wethouder van Delden)
6. Jan Willem van Beusekom  (Architectuurhistoricus)
7. Rob Bloemendal          (Beheerder van kasteel Twickel)

Het Naberorgel in de Oude Blasiuskerk te Delden  
 
De avond wordt geleid door Legien Kromkamp en zij zal er op toezien dat elke verdediger niet over de grens gaat van zijn of haar maximale spreektijd van 7 minuten.
Een afbeelding van het uiteindelijke pronkstuk zal aan het eind van de avond worden aangeboden aan de bewoner van kasteel Twickel, Roderik zu Castell Rüdenhausen.
De bijeenkomst wordt op 28 november gehouden in Stadscentrum het Parochiehuis om 20 uur.
De pomp op de markt in Delden
 
Koopacte Twickel