Het Pronkstuk van Stad en Ambt Delden

Wie Bentelo, Delden of Hengevelde binnenrijdt ziet een beeldscherm met informatie over evenementen, die plaats (zullen) vinden. In ambtelijk jargon zijn dit digitale informatieportalen. Momenteel is hierop onder meer te lezen dat er gestemd kan worden voor het Pronkstuk van Delden. Natuurlijk gaat het over Stad en Ambt Delden, maar op zo'n informatiescherm moet de tekst kort en krachtig zijn, vandaar de beperking.

Wij hopen dat er van dit stemrecht uitvoerig gebruik gemaakt wordt. Alleen op die manier kunnen we vaststellen welk voorwerp als mooiste of meest bijzondere gezien wordt. De werkgroep van de historische vereniging van Stad en Ambt heeft zijn best gedaan een mooie lijst samen te stellen, maar kent hier ook zijn beperkingen. Wanneer we enkele oorlogsmonumenten vergelijken, kunnen we een monument voor de neergestorte bommenwerper bij Bentelo plaatsen naast het nog niet zo lang geleden onthulde monument bij station Delden (ter nagedachtenis van het wegvoeren van de joden uit Delden) en het monument "De Schreeuw" bij het voormalige stadhuis van Delden. Er is voor gekozen om het laatste op de lijst te plaatsen, omdat dit het langst van alle drie met Delden verbonden is. Al ontworpen in de tijd van ontstaan van het beroemde Rotterdamse monument "Verwoeste Stad" door Zadkine, in de tweede plaats gemaakt door de Deldense kunstenaar Riemko Holtrop en in de derde plaats het oudste van de drie, ook al is het pas in deze eeuw neergezet. Dat doet niets af aan de betekenis en de kwaliteit van de twee andere monumenten.


Zo zal de lezer van het blad "Het Pronkstuk van Stad en Ambt Delden" of de bezoeker van de website zich vaker kunnen afvragen: "Waarom dit object wel en dat niet? Waarom bijvoorbeeld geen voorwerp uit ons nieuwe museum No Hero?" Het is juist mooi dat die discussie ontstaat, want het is de wens van de organisatie om onder de aandacht te brengen hoeveel bijzondere objecten onze naaste omgeving heeft. Niet alleen prachtige gebouwen en natuur, maar nog zoveel meer. En wat de laatste vraag betreft, op het moment dat de lijst werd samengesteld vond de opening van No Hero plaats. De kunst in en buiten het museum had nog geen net vaste plek in de gedachtenwereld in Stad en Ambt ingenomen. Nu zou dat heel anders zijn en zou bijvoorbeeld het "jasje van Mao" in de prachtige museumtuin hoge ogen gooien. Wie weet, wanneer zo'n verkiezing in de toekomst nog een keer plaats vind? Ga in elk geval stemmen: www.tsa-delden.nl 

Komende zaterdag 3 november zijn de stallen en het archief van Twickel open. Daar zijn enkele van de 49 pronkstukken te zien. In het Bouwhuis aan de rechterkant (het archief): de aankoopakte van Twickel, oude kaarten en geschriften. In het Bouwhuis aan de linkerkant (de stallen): onder andere de zo prachtig gerestaureerde Staatsieberline.