Het woningaanbod van 13 corporaties op één website

WoningHuren.nl komt eraan

Vanaf 28 maart vinden woningzoekenden het (sociale) huurwoningaanbod van maar liefst 13 corporaties
eenvoudig en helder op één website: www.WoningHuren.nl. Ingeschreven woningzoekenden ontvangen deze
week bericht over hun inschrijving en het overzetten daarvan naar WoningHuren.nl.

Eén website, één inschrijving

Voor woningzoekenden wordt het nog eenvoudiger om het woningaanbod te zien en erop te reageren. Met
één inschrijving reageren woningzoekenden straks op het aanbod van de 13 samenwerkende corporaties.
Handig als woningzoekenden in meerdere gemeenten op zoek zijn naar een woning. Of als er meerdere
corporaties woningen aanbieden in de gemeente waar iemand zoekt.

Samen

Dankzij de samenwerking van 13 corporaties is het mogelijk om het aanbod straks op één plek te vinden. De
corporaties willen zo het vinden van een huurhuis zo makkelijk mogelijk maken voor woningzoekenden. In heel
Nederland werken corporaties (regionaal) samen om het woningaanbod op één plek aan te bieden. Het samen
aanbieden van het woningaanbod zorgt er ook voor dat er meer zicht is op de woonwensen van
woningzoekenden in deze regio. Deze informatie helpt de corporaties en gemeenten bij het opstellen van
woonvisies als het gaat om type woningen, woonlocaties en meer.

Activeren

Woningzoekenden die ingeschreven willen blijven staan, ontvangen uiterlijk begin april een e-mail met daarin
het verzoek het nieuwe account te activeren. Daarna kunnen ze reageren op het woningaanbod. Het
overzetten van het account van de huidige corporatie naar WoningHuren.nl gaat automatisch en is gratis. Wil
een woningzoekende niet dat de gegevens overgezet worden, dan vervalt de inschrijving. Een nieuwe
inschrijving kost eenmalig € 25,00. Het jaarlijks verlengen van een inschrijving is gratis.

Deelnemende corporaties

Op www.woninghuren.nl staat straks het woningaanbod van Beter Wonen, De Goede Woning, De Woonplaats,
Domijn, Mijande Wonen, Ons Huis, Reggewoon, Sint Joseph Almelo, Viverion, WBO Wonen, Welbions, Wonen
Delden en Woningstichting Tubbergen.