Hoeveelheid afval spectaculair gedaald in Hof van Twente

Per 1 januari 2017 is diftar in de gemeente Hof van Twente ingevoerd. Twente Milieu heeft een overzicht gemaakt van de resultaten van dit eerste jaar diftar in Hof van Twente.De resultaten zijn zeer goed, de inwoners van Hof van Twente hebben in 2017 veel afval gescheiden en aangeboden in de juiste inzamelmiddelen. De hoeveelheid fijn restafval, dat aan huis wordt ingezameld, is spectaculair gedaald van 177 kg per inwoner in 2016 naar 89 kg per inwoner per jaar in 2017. Het aantal aanbiedingen van de grijze (restafval) containers is ook lager dan verwacht werd. In de voorbereiding werd er vanuit gegaan dat de mini- containers 10 keer per jaar aangeboden zouden worden en dat er 80 keer gebruik gemaakt zou worden van de ondergrondse verzamelcontainers. In 2017 is de 140 liter container gemiddeld 7 keer aangeboden, de 240 liter container gemiddeld 9 keer en is gemiddeld 39 keer gebruik gemaakt van de ondergrondse verzamelcontainer.

De andere stromen zijn allemaal in meer of mindere mate toegenomen. Waarbij voor al de verpakkingen nog weer een grote toename laten zien, ca. 30 %. Ook gft is nog behoorlijk toegenomen. Hieraan heeft ook het beschikbaar stellen van de 240 l gft container bijgedragen. Sinds 2017 is het mogelijk om voor gft een grote container te gebruiken in plaats van een kleine container. Op dit moment heeft ruim 10% van onze inwoners een grote gft container.

Omdat we de resultaten van de sorteeranalyses van 2017 nog niet hebben kunnen we nog niets zeggen over de samenstelling van het restafval en of dit door de invoering van diftar is veranderd.

Medisch afval
In 2017 zijn er 101 aanvragen geweest voor tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval. Hiervan kwamen 15 aanvragen niet in aanmerking omdat het aantal aanbiedingen lager was dan het gemiddelde aantal aanbiedingen. Nadat de aanslag voor de 2e helft van 2017 was verstuurd zijn er nog 37 aanvragen voor compensatie binnengekomen. Deze worden op dit moment beoordeeld.