Hof van Twente in 2035 energieneutraal: We zullen het samen moeten doen! Maar hoe?

Ondanks slechts 5 aanmeldingen was de zaal bij de Gebrande Waateren redelijk gevuld gisterenavond. Opvallend was het percentage 50-plussers lag boven de 95%! Daarvan was het aantal vrouwen bijzonder laag. (Terwijl in de meeste huishoudens de vrouw de energieleverancier bepaald) Het was de laatste avond in een serie van zes binnen de Hof waar samen met wethouder Wim Meulenkamp teruggeblikt werd op wat is er gedaan sinds het vaststellen van de ambitie in 2015. De visie vanuit de gemeente over de verdere aanpak kwam ruimschoots aan bod. Welke concrete projecten er aankomen, maar het ging er vooral om: wat vindt u? De eerste helft van de avond was een presentatiedeel, het tweede deel gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek om reacties en ideeën op te halen. Hieronder een ruime uiteenzetting van hoe maken wij de Hof van Twente, maar ook uw woning in 2035 energieneutraal:

De slogan ‘we zullen het samen moeten doen’ werd niet onder stoelen of banken geschoven. Een belangrijke tip: De wooncoaches van www.duurzaamthuistwente.nl  helpen u graag met duurzaam, deskundig advies. Gratis, onafhankelijk en vrijblijvend hoe u energie kunt besparen en welke duurzame maatregelen u kunt nemen voor uw woning. Op de website vindt u informatie over subsidies en leest u ervaringsverhalen van andere Twentse huiseigenaren. Wilt u meer informatie of weten hoe u uw huis kunt verduurzamen? De wooncoaches helpen u graag bij al uw vragen over uw woning. Geheel kosteloos komen ze bij u langs om advies te geven.
Er moet nu echt iets gebeuren:

Wethouder Wim Meulenkamp: “Dit was de laatste avond in een serie van 6, Ik heb de presentatie al 4x aangepast door nieuwe ontwikkelingen in de media. De gevolgen klimaatverandering komen met grote regelmaat op ons af, denk maar aan de smeltende gletsjer op Antarctica waar de ijsberen massaal richting een vuilnisbelt trekken en richting de woonwijken. Maar ook de overstromingen in Bangladesh en de orkaan boven Ierland zijn heldere signalen”.
De gemeente Hof van Twente geeft in ieder geval ‘vol gas’ om in 2035 klimaat neutraal te zijn. Hoe?

Zonneparken
Er liggen op dit moment 5 vergunningen voor zonneparken binnen de Hof. Over vijf jaar zullen deze allen gerealiseerd zijn en liggen er voor pak weg 40 hectare aan zonnepanelen in onze gemeente waarvan de grootste zo’n 16 hectare zal gaan beslaan. Daarmee kunnen er 11000 van de 15000 huishoudens van stroom worden voorzien binnen de Hof van Twente. Stelregel is wel: Geen zonneparken op landbouwgronden, daarover later meer.

Windmolens
De oorspronkelijke klimaatdoelstelling in de Hof was een energieopwekking van 25% door zonne-energie, 25% biomassa, 25% windenergie en 25% besparing. Het windmolenbeleid heeft echter tot frictie geleid onder grondeigenaren. Commerciële partijen die 50.000 euro op jaarbasis betaalden voor een plek bij de ene agrariër en bij de buurman niets. Deze gedachtegang geldt tevens voor de zonnepanelen op landbouwgrond. De gemeente Hof van Twente wil vooralsnog windenergie niet uitsluiten maar het vinden van een goede plek blijft problematisch.

Mestvergister
De Hof van Twente is de gemeente met het grootste mestoverschot binnen Overijssel. De mestvergister in Goor kan zo’n 2000 huishoudens voorzien van biogas. Bij de installatie worden diverse mestsoorten en organische afvalstromen omgezet in biogas, wat vervolgens wordt opgewaardeerd tot groen gas.

Burgerinitiatieven
Wim Meulenkamp: ”In de afgelopen jaren zijn er mooie internationale klimaatakkoorden de wereld in geslingerd, maar ik zie nog niet veel veranderen, we moeten het echt zelf doen! Het klimaatakkoord zegt dan ook; Gemeente, jullie moeten het uitrollen!”
Zo zijn er meerder initiatieven ontstaan binnen de Hof die zeker meer aandacht verdienen:

www.duurzaamthuistwente.nl, gratis, onafhankelijk en vrijblijvend hoe u energie kunt besparen en welke duurzame maatregelen u kunt nemen voor uw woning.

www.hofvantwenteoprozen.nl, zij streven ernaar om een grote bijdrage te leveren aan het energieneutraal maken van onze gemeente door grote daken in onze gemeente met zonnepanelen te beleggen. Dit noemen we zonnedaken. Dat kunnen daken van agrariërs, bedrijven of appartementsgebouwen zijn.

www.echtvooru.nl, de Energiecoöperatie van Hof van Twente
ECHT is een energiecoöperatie die zich inzet voor duurzame en betaalbare energievoorziening in de gemeente Hof van Twente. De coöperatie is voor en door inwoners, bedrijven en instellingen die graag op een duurzame en bewuste manier met hun energieverbruik om willen gaan. ECHT is opgezet door een groep enthousiaste inwoners uit Hof van Twente. Samen met vrijwilligers is het mogelijk om te werken aan energiebesparing en duurzame en lokaal opgewekte energie.

www.hofkracht.nl,  Hofkracht is een initiatief van inwoners van Hof van Twente met liefde ondersteunt door Hof van Twente, ook als het gaat om duurzaamheid. Van warme truiendag tot zonneparken, van zeepkistenrace tot biovergisters. HofKracht is een groep inwoners die zich inzet om meer bekendheid te geven aan duurzaamheid.

www.HofPower.nl, HofPower  is het gemeentelijk schoolprogramma (sinds 2015) over duurzaamheid & techniek voor de 19 basisscholen en 2 middelbare scholen in Hof van Twente. 
 
Marianne Hutten, coördinator van HofPower
 
-Wat vindt u van de gepresenteerde visie?
-We willen doen, welk project (groot of klein) zou u willen toevoegen aan de projectenlijst?
-Wat moet de gemeente doen om energieneutraal te worden in Hengevelde? En wat voor de Hof van Twente?
-Wat kunt u zelf doen?
Op donderdag 28 maart volgt er van alle zes bijeenkomsten een terugkoppeling op het gemeentehuis.