Hoge opkomst bij eerste informatieavond Drank & Drugs

Er was best wel wat spanning bij de organisatoren omtrent de mogelijke opkomst en de samenstelling van het programma gisteravond tijdens de eerste informatieavond over Drank & Drugs. In omliggende gemeenten zijn in het verleden meerdere malen dit soort bijeenkomsten georganiseerd. Meestal maar voor een handjevol belangstellenden. Dit was gelukkig gisteren bij Assink wel anders. De avond werd in een meer dan goed gevulde zaal geopend door Burgemeester Ellen Nauta. Haar aanwezigheid onderstreepte het belang van de avond en zeker ook de betrokkenheid die de gemeente heeft omtrent dit thema. De burgermeester was erg enthousiast over de gezamenlijke initiatief van deze avond. Typisch Hengevelds dat verenigingen/organisaties dit soort dingen gezamenlijk oppakken. Ze benadrukte nogmaals dat we SAMEN een verantwoording hebben t.o.v. dit thema en onze jeugd. 

Na de mooie woorden van de burgemeester begon het voorlichtingsprogramma. De organisatie had er voor gekozen om het inhoudelijke deel van de avond te laten verzorgen door professionele instanties zoals de GGD en TACTUS.

Verdeeld in 2 groepen werd er geluisterd, gediscussieerd en vooral voorgelicht. In de grote zaal van Assink werd vanuit een medische achtergrond een presentatie gehouden door de GGD en onze huisarts Coen Jaspers. In de andere zaal werd op een zeer pragmatische manier door Tactus voorlichting gegeven omtrent het gebruik van diverse middelen. Zo werd er o.a. stil gestaan bij wat je voelt als je een bepaalt middel gebruikt. Tevens werden er enkele tips gegeven omtrent hoe je kunt signaleren of iemand drugs heeft gebruikt.

Het doel van de avond was om door voorlichting een stuk bewustwording te creëren. De bewustwording kan men dan thuis, op de sportclub of binnen een andere instantie gebruiken om er SAMEN voor te zorgen dat de Hengeveldse jeugd hier verantwoord mee leert om te gaan. Gisteravond waren vooral ouders aanwezig. In de nabije toekomst wordt er ook voorlichting gegeven aan de jeugd. Dit zal de komende tijd verder worden uitgewerkt. 

Rode draad door de avond was toch wel het woord SAMEN! We moeten het samen doen. 

Na afloop waren er veel positieve reacties. Vooral de hoge opkomst is erg bijzonder. Op korte termijn zal er door de werkgroep een evaluatie worden gehouden. De werkgroep zelf geeft aan al enkele verbeterpunten te hebben maar is ook erg benieuwd naar feedback (mag zeker ook kritisch) vanuit de grote groep aanwezigen. Heeft u tips, verbeterpunten of opmerkingen dan mag u deze per e-mail sturen naar drankendrugs@hengevelde.nl

Namens de organisatie iedereen bedankt voor de geweldige opkomst. SUPER