Hoofdkrijgsmacht aalmoezenier Defensie bezoekt Vrouw Actief

Tom van Vilsteren

Dinsdagavond 20 februari had Vrouw Actief Hengevelde, Tom van Vilsteren op bezoek. Tom vertelde over zijn loopbaan, en met name over zijn werk als Hoofdkrijgsmacht aalmoezenier bij Defensie.

Wat bracht hem ertoe te vertrekken naar crisisgebieden, zoals Irak en Afghanistan, waar de Nederlandse krijgsmacht werd ingezet? Wat is er nodig om “professionele vriendschappen “ aan te gaan met de vrouwen en mannen die vaak ver van huis een moeilijke taak hadden te vervullen ?
Het was volgens de aanwezigen een boeiende en  inspirerende avond.
Diny Vaarhorst: “Middels mooie ingrijpende foto’s nam hij ons mee naar Iran en Afghanistan. Gebieden waar de cultuur totaal anders is en waar men in gevaarlijke omstandigheden soms moeilijke beslissingen moeten nemen. Ook zijn deze manschappen ver weg van huis en hun familie en dierbaren, wat soms de nodige spanningen en heimwee met zich meebrengt”.
Het was volgens de aanwezigen een boeiende en  inspirerende avond
Volgende activiteit
De eerstvolgende avond is 19 maart. Yda Schuitema vertelt dan over verlies en rouw.

“Yda: In ons leven krijgen we allemaal te maken met verlies en rouw. Mensen die we lief hebben kunnen overlijden.Maar ook krijgen wij te maken met levend verlies. We kunnen ons huis, ons werk maar ook onze gezondheid verliezen. Deze avond gaat over rouwen en verlies. Rouwen wat is dat eigenlijk ? Hoe gaan mensen om met verlies en rouw ? En hoe kunnen we anderen tot steun zijn?”Zondagochtendwandeling
Nog even een reminder voor de zondagochtendwandeling op 25 februari a.s.
U kunt zich hiervoor nog opgeven voor 23 februari bij:
Diny Vossebeld ( tel 06-45200627) of
Dinie Rupert ( tel 06-11201634 ).

Ook niet leden zijn van harte welkom. 
Vrouw Actief Hengevelde