Houtdorp 2022: thema cowboys en indianen, geef je op!

Voor alle kinderen in groep 3 t/m 8 organiseren wij wederom Houtdorp.
Data: dinsdag 23, woensdag 24 en donderdag 25 augustus 2022.
Tijd:​ Dinsdag en woensdag van 9.30 tot 14.00 uur en donderdag van 13.00 tot 16.30 uur.

​​Op donderdag is iedereen vanaf 16.30 uur welkom om de bouwsels te komen bewonderen!

Plaats: ​​Net als altijd achter Semmekrot, Goorsestraat – Zomerfeestenterrein.

Vermeld bij je opgave:

  • Naam van het kind of de kinderen, leeftijd en groep
  • Welke ouder, opa, oom, broer of zus kan helpen als vrijwilliger
  • Telefoonnummer(s) waarop de ouder(s) te bereiken is/zijn tijdens houtdorp
  • Evt relevante info zoals allergieën, overgevoeligheden

Meld je kind(eren) aan vóór 9 juli via 𝐡𝐨𝐮𝐭𝐝𝐨𝐫𝐩𝐡𝐞𝐧𝐠𝐞𝐯𝐞𝐥𝐝𝐞@𝐡𝐨𝐭𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦

Kosten:​​€ 12,50 per kind.

Dit bedrag kan worden overgemaakt op Ibanrekening NL52 RBRB 0969 4472 64

t.n.v. St. Markering o.v.v. “houtdorp” en naam kind(eren).

Bij vragen:​ Neem contact op met Linda Walterbos 06-18297690.

Groet,

Culturele Werkgroep Markering