Huisarts Jaspers presenteert de eerstelijnszorg aan Senioren Hengevelde.

Maandelijks organiseert het KBO een thema-avond of middag voor al haar leden, deze week was het huisarts Jaspers die een presentatie kwam geven over hoe de gezondheidszorg in Nederland georganiseerd is blijkt moeilijk te doorgronden. “Dat heeft te maken met een ingewikkelde structuur, maar ook met grote geldstromen die door meerdere partijen geleid worden. Daarvan is de overheid een hele grote en dominante partij. Ook de zorgverzekeringsmaatschappijen die premie innen via het uitgeven van zorgpolissen. Dan is er nog een andere grote invloed op het goed laten functioneren van het verlenen van de juiste zorg aan patiënten. Dat is de farmaceutische industrie die geneesmiddelen maakt en levert aan de medici.
Een nog indringender onderwerp was de gezondheidszorg rond de patiënt zelf:
Ook daarin is soms aan de orde dat het lastig is om de juiste diagnose te stellen en een passende behandeling in te zetten. Waardering was er voor de grote inzet van dokters en verplegenden.
Niet onvermeld is gebleven dat door het ouder worden van mensen er ook andere zorgvragen kunnen komen. Die zijn dan soms gestoeld op ongemakken die voortkomen uit het meer afhankelijk worden van anderen. Een moeilijke situatie voor veel ouderen en voor de mensen om hen heen. Het blijkt dan vaak dat het praten over de ontstane situatie met degene die nabij zijn helpt in het maken van keuzes. Hoe moeilijk soms ook"
.
De in groten getale aanwezigen konden terugzien op een mooie, maar ook indringende presentatie.