Huldiging jubilarissen Hengevelds Dames- en Herenkoor

Van links naar rechts: Wim Semmekrot, Harrie Pelle, Tonnie ter Doest, Bennie Jannink Maria Blanckenborg, Lies Aarnink en Truus Rupert

In Hengevelde werden zaterdagavond 20 november tijdens de Eucharistieviering, drie dames en vier heren gehuldigd. Dit waren de dames Lies Aarnink, Maria Blanckenborg en Truus Rupert allen 50 jaar lid van het Dameskoor.
De heren Tonnie ter Doest 25 jaar lid, en Bennie Jannink, Harrie Pelle en Wim Semmekrot allen 40 jaar lid van het Herenkoor.
Pastoor Jansen bedankte de Jubilarissen ook namens het parochiebestuur en het Pastorale team met de woorden:

Zing met geloof als kerkkoor, ter ere van God en ten dienste van de gemeenschap en met veel plezier, Dank, dank, dank. De heer Johan Broekkamp sprak een lovend woordje namens de Lokatieraad en feliciteerde de Jubilarissen voor hun trouwe inzet van het koor. Hij overhandigde hen een waardebon.

Namens het Dames en Herenkoor werd de jubilarissen een mooi bloemstuk aangeboden. Aan het eind van de viering werd door pastoor Jurgen Jansen de onderscheidingsbrief van St. Gregorius vereniging voorgelezen en de Kerkelijke onderscheidingen aan de jubilarissen uitgereikt.

I.v.m. de coronamaatregelen was er aansluitend aan de kerkdienst helaas geen traditioneel Ceciliafeest, maar de jubilarissen zullen op een later tijdstip door het Dames en Herenkoor uitgebreid in het zonnetje worden gezet.