“Iedereen zegt waar we niet mogen zijn, niemand waar wel’

Overal op en rond het schoolplein hangen (hingen inmiddels) stickers met ‘verboden toegang na 20.00 uur’, en dat er zelfs een boete op staat van 92 euro als men er zich niet aan houdt. Na enig rondvragen in de buurt lijkt dit een eenmansactie van de heer S, die notabele geen aanwonende is! Een aanwonende:
"Een 1 mans actie!  Hij heeft dit al voor de vakantie gedaan. Ook stuurt hij met regelmaat de jongeren weg van het  schoolplein na 20.00 uur!"

Al jaren gaan er stemmen op dat er een jeugdhonk zou komen in Hengevelde maar dat komt maar niet van de grond. Een van de 13/14-jarigen merkte terecht op: “Iedereen zegt waar we niet mogen zijn, niemand waar wel’. Wie is hieraan zet?
Tonnie Wegdam:

"We zijn met een werkgroep enkele jaren geleden enthousiast begonnen te pogen een jeugdhonk op poten te zetten. Met ondersteuning van Salut hebben we een inventarisatie gemaakt en een enquête gehouden onder de doelgroep, ongeveer de jeugd op het voortgezet onderwijs. De resultaten en suggesties waren een bevestiging om in actie te komen. Verder hebben we van de Elastiekenkoers een geldbedrag ontvangen voor de inrichting van een ruimte en ook de SIO heeft nog steeds een geldbedrag op de plank liggen bestemd voor de jeugd in Hengevelde. Aangezien we onder de SSGH vallen was de Marke de aangewezen plek om een ruimte in te richten als jeugdhonk. Helaas is dat niet van de grond gekomen en andere locaties zoals het K-gebouw bij de kerk, de optie enkele tijdelijke units te plaatsen achter de Bloemenruiker of de Schöppe van Assink zijn tegen het licht gehouden, maar hebben nog niets concreets opgeleverd. Ook corona heeft het proces behoorlijk vertraagd. Het lijkt ons goed om binnenkort weer met de SSGH aan tafel gaan zitten om nogmaals te inventariseren of er een ruimte beschikbaar is, aangezien De Marke nog steeds de meest voor de hand liggende locatie is”.

Op 4 september 2019 was op deze site te lezen:
Op maandagavond was het zover en werd het opgehaalde bedrag uitgekeerd aan een twintigtal initiatieven of instanties uit de Hof, waaronder het jeugdhonk dat in Hengevelde wordt opgezet voor 12 tot 16-jarigen. Zij ontvangen een bijdrage voor een pooltafel, muziekinstallatie en tv, totaal 2500 euro. 

Tonnie Wegdam, woordvoerder werkgroep Jeugdhonk: "We hebben het kerkbestuur gevraagd of we gebruik mogen maken van het huisje achter de pastorie, maar de gesprekken daarover moeten nog plaats vinden. Ook de Marke of een andere plek is een optie, maar die 2500 euro gaat in ieder geval worden gebruikt voor de inrichting van het jeugdhonk."

Op 24 maart 2019
Na de enquête voor de jeugd bleek dat jongeren uit Hengevelde echt wel behoefte hebben aan een jeugdhonk. Op dit moment bestaat de werkgroep die zich hiermee bezighoudt uit Wesley ter Grefte, Ritchie Rouhof, Tonnie Wegdam, Edo ten Thije en Martine Leuveld. Maar we zijn op zoek naar nieuwe leden, mensen die het leuk vinden om actief mee te denken over hoe we dit gaan organiseren. Heb je ideeën en wil je met ons meedoen, dan horen we graag van je!
Ook als het je zelf leuk lijkt om als begeleider aan de slag te gaan horen we graag van je. Het zou dan mooi zijn wanneer je 1 of 2 keer per maand iets kan betekenen.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Tonnie Wegdam: 06-30737039.