Informatieavonden buitengebied groot succes

De afgelopen weken hebben ruim 500 erfeigenaren de informatieavonden bezocht die de gemeente heeft georganiseerd. Doel van deze bijeenkomsten was om de erfeigenaren te informeren over de mogelijkheden die er zijn om de erven toekomstbestendig te maken. Daarvoor bleek veel belangstelling te zijn: bijeenkomsten in Markelosebroek, Deldenerbroek, Markvelde en Bentelo waren elke avond drukbezocht. Ook werd volop gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vragen te stellen of een afspraak te maken met specialisten op het gebied van onder andere bestemmingsplannen, duurzaamheid en asbestverwijdering.  
"We hebben veel mensen kunnen vertellen dat er veel meer kan dan in het verleden en dat we als gemeente ook gewoon bij onze inwoners thuis kunnen komen om zaken te bekijken en bespreken,” aldus wethouder Wim Meulenkamp. 

Toekomstbestendig
Of het nu gaat om doorgaande agrariërs die hun bouwvlak willen optimaliseren of om erfeigenaren die vrijkomende stallen willen slopen of herbestemmen, voor veel zaken heeft de gemeente beleidsregels ontwikkeld om aan de wensen van erfeigenaren tegemoet te komen. Ook werden bezoekers geïnformeerd over het saneren van een asbestdak en welke subsidiemogelijkheden er zijn. Op deze manier wil de gemeente samen met de erfeigenaren de erven toekomstbestendig maken.

Veegplan 2019
Onderdeel van de avonden was het veegplan van 2019. Mocht voor de herontwikkeling van het erf een bestemmingsplanaanpassing nodig zijn, dan kan die ontwikkeling ook mee in zo’n veegplan. Daarin worden meerdere kleinschalige verzoeken voor herziening van bestemmingsplannen behandeld, letterlijk ‘bij elkaar geveegd’ dus. Opgeven voor het veegplan 2019 kan nog tot en met 16 november 2018 via onze website www.hofvantwente.nl/veegplan.

Wilt u meer weten?
Wilt u meer weten over het toekomstbestendig maken van uw erf, neem dan contact op met één van de medewerkers van het team Ruimtelijk Domein van de gemeente Hof van Twente via telelefoonnummer 0547-858585 of mail naar info@hofvantwente.nl.