Ingezonden: ‘Nog niet zo lang geleden vloog hij nog’……..

Foto: Opening De Marke vlnr. wethouder Pierik, Horstink, Burgemeester Buyvoets, Theo Wegdam, Theo Zegger en Frans Jansman

Begin september vloog hij nog met een helikopter over de boerderij in Luttenberg, waar hij geboren was, zijn woonplaats Hellendoorn, zijn eerste kosthuis in Delden, het Twickel met de houtzagerij, zijn eerste werkplek het gemeentehuis in Bentelo en toen naar Hengevelde. Hier wilde hij zijn zelfgebouwde bungalow en de Marke voor het laatst nog zien.

Frans Jansman woonde vanaf de zeventiger jaren tot 1985 in Hengevelde. Hij was actief in het verenigingsleven: Jongerenkoor El Aantal, jeugdclub Jong Nederland, Zomerfeesten Hengevelde en de Revue.

In deze jaren zijn aantal grote projecten van de grond gekomen. Als ambtenaar van de Gemeente Ambt Delden was hij o.a. betrokken bij de realisatie van het drukriool in het buitengebied. In een zeer korte tijd moest dit gerealiseerd worden om in aanmerking te komen voor de benodigde subsidies. Als vrijwilliger was hij nauw betrokken bij de nieuwbouw en uitbreiding van het gemeenschapshuis/sportzaal De Marke.

Frans gaf zijn baan op bij de Gemeente en stortte zich op een aantal grote bouwprojecten, die echter niet van de grond kwamen.

Inmiddels was vastgesteld dat hij manisch depressief was. Uiteindelijk was hij succesvol met het bedrijf JMS, dat zich richtte op verkoop van houtbewerkingsmachines in binnen- en buitenland. Het bedrijf breidde zich sterk uit, toen het grote orders binnenhaalde uit Rusland. Complete machine-uitrustingen voor timmerfabrieken gingen per trein naar Siberië.

Na zijn pensionering kreeg de depressiviteit hem weer in zijn greep. Nadat er kanker bij hem werd vastgesteld overleed hij in zijn 71ste jaar na een kort ziekbed. Frans is twee getrouwd geweest en twee keer gescheiden.

Rob Geerlings