Ingezonden:Scouting Tuihanti stopt

Vanaf oprichting t/m medio 2010 hebben we gebruik gemaakt van de accommodatie en het geweldige terrein van de plaatselijk ijsclub. Gedurende deze jaren zijn er plannen besproken en ontwikkeld om de bestaande accommodatie te vernieuwen waardoor zowel ijsclub als scouting een veilig en adequaat onderkomen ter beschikking zouden hebben. Om onbegrijpelijke redenen werd het ons als scouting uiteindelijk door de ijsclub en buurtbewoners niet mogelijk gemaakt om hier nieuwbouw te realiseren. Hier bovenop kwam als grote domper het bericht dat we de locatie ijsbaan definitief moesten verlaten.  Onbegrijpelijk!

Vanaf dat moment zijn we zeer intensief met de gemeente in overleg getreden om een nieuwe locatie te zoeken in of rondom Hengevelde. Hier leek een reële mogelijk te gaan ontstaan op een perceel dat in gemeentelijk eigendom is. De overleggen met de gemeentelijke ambtenaren, over het terrein en mogelijk beschikbare subsidie, waren zeer positief. Toch werd op het moment suprême roet in het eten gegooid door een zeer formeel opererende gemeente die de combinatie subsidie en  nieuwbouw op dit terrein onmogelijk maakte, en daarmee procedureel van tafel gooide.


Sinds medio 2010 houden we tijdelijk locatie op door Hengeveldse ondernemers beschikbaar gestelde locatie en terrein. Hiervoor zijn we deze ondernemers zeer dankbaar maar het biedt een kortstondige, tijdelijke en geen structurele oplossing voor het acuut ontstane huisvestingsprobleem

Dit is de actuele stand van zaken en alle opties voor mogelijke nieuwbouw trajecten zijn helaas op een dood spoor beland zijn. Er is geen enkele optie meer open waarbij op relatief korte termijn uitzicht bestaat op een nieuwe alternatieve locatie. Op de huidige, tijdelijke, locatie kunnen we scouting technisch ook niet meer verder. Gezien deze feiten bestaat er  geen toekomstperspectief meer voor onze vereniging. Helaas zijn we dan ook tot de conclusie gekomen dat we per eind van dit seizoen moeten stoppen met scouting in Hengevelde. Gebrek aan adequaat onderkomen. Op 30 juni zal de laatste afsluitende opkomst zijn waarbij we met alle kinderen een bezoek brengen aan pretpark Toverland.

Met Scouting heb je niet één hobby, je hebt er een heleboel. Naast samen spelen en knutselen, voor met name de jongste speltakken, is Scouting voornamelijk buitenleven. Typische scouting-buiten-activiteiten zijn dan ook kamperen, pionieren, speurtochten en kampvuur. Om deze activiteiten te ontplooien is een adequate accommodatie en buitenterrein onontbeerlijk en van onmisbare waarde. Dit vereist een locatie met voorzieningen die  zorg dragen dat deze activiteiten uitgevoerd kunnen worden.

Op 28 december 1999 is scouting Tuihanti opgericht en stelde zich ten doel een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan meisjes en jongens. Het probeert hiermee bij te dragen aan een goed en leefbaar klimaat binnen de Hengeveldse gemeenschap

Helaas, het had zo mooi kunnen zijn!