Inhaaldag afvalinzameling nieuwjaarsdag

In verband met nieuwjaarsdag worden containers in Hengevelde op 5 januari geleegd.