Inwoners tevreden over kwaliteit vergunningverlening

Inwoners van Hof van Twente zijn tevreden over de kwaliteit van de vergunningverlening door de gemeente. Dat blijkt uit een onderzoek onder inwoners en ondernemers die afgelopen jaar een vergunning hebben aangevraagd. Mensen zijn tevreden over het verloop van de vergunningprocedure (rapportcijfer 7), het vooroverleg (rapportcijfer 8) en de communicatie tijdens het proces (rapportcijfer 8). Naast vergunningverlening is dit jaar ook gemeten hoe de inwoners en ondernemers toezicht en handhaving hebben ervaren. Het overgrote deel (80%) ervaart dit als vriendelijk. 77% vindt het nuttig en logisch dat de gemeente controleert in kader van de vergunningverlening.
Vooroverleg
Uit het onderzoek blijkt verder dat het vooroverleg (voordat een vergunningaanvraag wordt ingediend) met de gemeente wordt gewaardeerd. De gemeente roept inwoners en ondernemers dan ook op om hiervan gebruik te maken. Dit is ook in lijn met de beginselen van de Omgevingswet die op 1 januari 2021 in werking treedt. Daarin speelt participatie een grote rol.
 
Taalgebruik
Uiteraard worden er in het onderzoek ook tips gegeven. Eén daarvan is dat de gemeente eenvoudiger taal mag gebruiken in brieven en formulieren. Hier wordt ook aan gewerkt: de belangrijkste standaardbrieven op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn onder begeleiding van een taalcoach herschreven.
Deze en andere tips worden opgepakt om de dienstverlening te verbeteren.