Inzamelen van oud papier en oud ijzer nu elke vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur

Rob Geerlings: ”Door de poorten van het Rupertserve van ‘s morgens acht tot ‘s middags zes open te stellen, verruimen we de mogelijkheden om oud papier en oud ijzer naar de containers te brengen. In overleg met Bert Mensink van het WVV34-JAC zijn we hiertoe overgegaan. Dus in het vervolg als u de poort aan de Needsestraat inrijdt in het rechtsaf oud ijzer en linksaf oud papier.
Terwijl in andere plaatsen de inzameling soms erg moeilijk verloopt gaat het in Hengevelde wonderwel goed. We hebben dan ook het geluk dat de containers deels in de grond staan, waardoor het voor vrijwel iedereen mogelijk is om het oud papier van bovenaf in de containers gooien.
Hulde voor de man die dit systeem indertijd heeft toegepast.
Zonder dat er toezicht nodig is, zorgt Hengevelde ervoor dat het oud papier in de containers komt en dat er geen rotzooi rondom de containers ontstaat. Hiervoor een groot compliment voor iedereen.
We zijn ons aan het beraden hoe we de inzameling gaan doen als de beperkingen worden opgeheven. Feit is wel, dat de openstelling op de vrijdag door meerderen zeer op prijs wordt gesteld en dat deze openstelling wellicht blijvend wordt. Het opruimen en het afvoeren van afval op de vrijdag en daarna beginnen met het weekend was al bij velen een vast patroon of is het tijdens de corana-periode geworden.
Zowel de opbrengst van het oud papier als van het oud ijzer wordt besteed aan de jeugd van WVV34.
 
Tot slot geheugensteuntje: Elke vrijdag Inzameling oud ijzer (rechtsaf) en oud papier (linksaf) WVV'34 Rupertserve ingang poort Needsestraat van 8.00 tot 18.00 uur”.