Inzameling drankenkartons in Hengevelde?

D66 heeft begin dit jaar vragen gesteld over het toevoegen van drankenkartons aan de inzameling van kunststofverpakkingsmaterialen zoals in omliggende gemeenten. Bij de beantwoording heeft het College aangegeven eerst de problemen rond de KVM containers te willen oplossen. De gemeente Hof van Twente is nu 3 maanden verder en het lijkt erop dat de problemen met deze containers alleen maar groter zijn geworden. Het goede nieuws is natuurlijk dat door het afvalbeleid zoveel positief gedrag oplevert; kijk eens hoeveel mensen hun afval scheiden en ook nog eens bereid zijn netjes hun plastic weg te brengen naar de containers. Maar de vraag blijft wat de gemeente op korte termijn gaat doen om de overlast, die dit beleid met zich meebrengt in te perken. D66 heeft naar aanleiding van deze problematiek de volgende vragen:

  • Wat heeft de gemeente gedaan om deze problematiek op te lossen sinds de beantwoording van onze vragen begin dit jaar?
  • Is bij het College bekend waarom onze inwoners er voor kiezen het KVM materiaal naar de containers te brengen i.p.v. meegeven bij de huis-aan-huis inzameling? Hebben we hierover voldoende gecommuniceerd? Is 1x per 2 weken voldoende? Etc.
  • Is het College het met ons eens dat de situatie op dit moment zo ernstig is dat hier met spoed iets aan moet gebeuren?
  • Eerder heeft D66 gevraagd of is overwogen de containers vaker te legen. Dit zou te duur zijn. We hebben vorige week in Tubantia kunnen lezen dat de gemeente Borne hier wel voor kiest. O.i. is dit een kwestie van herzien van budget. Het succes van het inzamelen van plastic is kennelijk groter dan verwacht. Dat is een pluspunt; een groot voordeel voor het milieu, nadeel extra kosten. Is het College bereid zo mogelijk nog deze week te bewerkstelligen dat de containers adequaat worden geledigd zodat de overlast met ingang van volgend weekend al niet meer aan de orde is?( De extra kosten te betalen uit de Reserve Afvalstoffen) De raad hierover wekelijks te rapporteren en op zo kort mogelijke termijn te komen met een definitieve oplossing?