Jeugdhonk Hengevelde komt eraan!

Zoals de meeste in Hengevelde wellicht weten zijn we al een aantal jaar bezig om een jeugdhonk in Hengevelde te realiseren. Helaas is dit plan, vanwege het ontbreken van een ruimte, nooit tot uitvoering gekomen, maar daar komt nu verandering in! Eind vorig jaar heeft Peuterspeelzaal ’t Hummelheukske hun ruimte in De Marke verlaten, wat maakt dat deze ruimte mogelijkheden biedt voor het jeugdhonk. Het jeugdhonk zal een van de gebruikers zijn van deze ruimte.

Twee jaar geleden heeft er een behoefteonderzoek plaatsgevonden onder de Hengeveldse jeugd, waarvan de jongeren van de 1e en 2e klas voortgezet onderwijs het meest enthousiast bleken te zijn over een jeugdhonk. Op deze doelgroep willen wij ons in eerste instantie ook gaan richten. We willen graag deze doelgroep in dit plan betrekken, omdat zij tenslotte gebruik maken van de ruimte. Dit zal o.a. gaan over de inrichting, (spel)materialen en aankleding. Wanneer we dit plan samen met de jongeren vorm hebben gegeven, dan kunnen we over tot de uitvoering. Er is geld beschikbaar vanuit de SSGH, de Hengeveldse ondernemersvereniging SIO en daarnaast hebben wij een subsidie gekregen van het Elastiekenkoers om de ruimte in te richten.

In eerste instantie zal het jeugdhonk straks gaan starten met inloop op vrijdagavonden, waarbij jongeren, onder begeleiding van vrijwilligers, welkom zijn in het jeugdhonk om elkaar te ontmoeten. We willen daarbij beroep doen op ‘jonge’ vrijwilligers vanaf 18 jaar die aanwezig zullen zijn als begeleiders tijdens de openingstijden. Dit met als doel: voor jongeren, door jongeren. De intentie is om elke vrijdagavond op en te gaan, maar dat is afhankelijk van de bezetting door vrijwilligers, en de aanloop.

Ben jij, of is jouw kind enthousiast over het jeugdhonk, en zou jij/jouw kind graag mee willen denken en helpen? Dan zien we jou of jouw kind graag bij de startbijeenkomst. De bijeenkomst staat gepland op donderdag 28 oktober om 19:00 uur in de peuterspeelzaal van de Marke. Om zicht te krijgen in de opkomst, willen we je vragen om je hiervoor op te geven via een van onze kanalen onderaan dit bericht.

Daarnaast zijn wij nog steeds op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, dus mocht je het leuk lijken om een keer op vrijdagavond het jeugdhonk te begeleiden, dan kun je je aanmelden via een van onze platforms! Daarnaast zal de correspondentie verlopen via Facebook en Instagram, dus vergeet ons niet te volgen!

E-mail: jeugdhonkhengevelde@outlook.com

Facebook: www.facebook.com/jeugdhonkhengevelde

Instagram: @jeugdhonkhengevelde

Namens werkgroep Jeugdhonk Hengevelde,

Martine Leuveld, Tonnie Wegdam, Ritschie Rouhof, Edo ten Thije en Wesley ter Grefte