Jolanda ter Avest: A’j dr bunt, mojje dr ok wean!

Woensdagavond kwam oud-Hengeveldse Jolanda ter Avest naar de Senioren Hengevelde om geïnterviewd te worden door Gijs Eijsink. Het werd voor Jolanda een klein feestje van herkenning en hernieuwd contact met vele oud-dorpsgenoten, vooral uit de Nieuwstraat.

Jolanda heeft zich als een sterke persoonlijkheid ontwikkeld tot een advocaat van naam op vooral het terrein van complexe scheidingen en jeugdzorg. In het vraaggesprek kwamen in het eerste deel haar jeugdjaren en haar vorming tot nu toe aan de orde. Mooi om te horen dat deze weg niet geplaveid was en wilskracht en onbevangenheid haar grote kracht zijn. Ronduit bekent ze dat ze haar kwaliteiten kent, maar ook haar grenzen heeft. Bescheidenheid is haar daarom in haar vakgebied vreemd.

De toehoorders kregen vele voorbeelden te horen hoe divers de problematieken zijn wanneer relaties verstoord raken. En meerdere partijen raakt dat. Vaak zijn het de kinderen die onmogelijke keuzes moeten maken of een van de ouders die bedreigd en mishandeld wordt. Een schreeuw om hulp is niet altijd zichtbaar, maar wordt door de omgeving wel aangevoeld. Aangewezen hulp moet dan ingeschakeld worden.

De hulp, eerst met mediation, maar ten leste via een advocaat en de rechter. Een weg die levenslang sporen kan achterlaten bij de betrokkenen. Mooi dat onze dorpsgenoot Willie Elferink, rechter in Almelo op het gebied van scheidingsproblematieken, ook aanwezig was en Jolanda kon aanvullen waar nodig. Zijn devies is dat bij de vonnissen die hij moet uitspreken, hij gebaat is bij sterke advocaten van weerszijden. Hoe beter de advocaat hoe rechtvaardiger de uitspraak.

Ook grootouders zijn soms partij. Zij spelen op de achtergrond wel degelijk ook een rol. Welke opa of oma voelt niet het verdriet aan van kind of kleinkind. Het advies van Jolanda was daarin duidelijk: blijf zoveel mogelijk neutraal. Het was een avond waarin alle aanwezigen duidelijk voelden dat de leus ‘scheiden doet lijden’ een waarheid is van alle tijden.

Jolanda, Gijs en Willie; dank voor deze verhelderende avond.