Kavellijsten van gemeente nog niet volledig hersteld

Zoals bekend zijn door de cyberaanval op de gemeente Hof van Twente eind vorig jaar helaas ook de kavelwachtlijsten per kern verloren gegaan.
In de update van 16 september 2021 is aangegeven dat de kavelwachtlijsten voor Goor, Hengevelde en Diepenheim zijn hersteld. De ingeschreven op deze kavelwachtlijsten hebben hiervan een bevestiging van inschrijving ontvangen.
We kunnen nu melden dat ook de kavelwachtlijst Delden is hersteld! De ingeschrevenen van deze kavelwachtlijst ontvangen in week 41 met de post de bevestigingsbrief.
Nog twee kavelwachtlijsten moeten hersteld worden: Markelo en Bentelo. Zodra deze kavelwachtlijsten zijn hersteld ontvangen de ingeschrevenen hiervan een bevestiging.
Neem bij vragen over uw inschrijving op de kavelwachtlijst contact op met mevrouw J. Onland-Prins, team Ruimte en Economie, telefoonnummer 0547- 858585.