KBO Hengevelde sluit een goed jaar af.

Woensdagavond 13 mei waren de leden van KBO Hengevelde uitgenodigd voor de algemene vergadering. De vergadering markeerde ook het einde van het seizoen 2014/2015. De voorzitter verwelkomde een bijna gevulde zaal bij Hebo.In het openingswoord besteedde de voorzitter aandacht aan de speerpunten van het voorbije seizoen. De ledenwerfactie bleek een groot succes geworden. Binnen de gemeenschap Hengevelde is de KBO een vereniging met een duidelijk gezicht.De contacten met de gemeente Hof van Twente over belangen die ouderen aangaan werden intensiever.

De introductie van de iPad als ondersteuning van het welzijn voor ouderen in Hengevelde blijkt een traag proces te zijn:

Wel hebben een aantal ondernemers steun toegezegd om de applicatie 'beeldbellen' tot wederzijds nut te maken. Het komende seizoen heeft KBO Hengevelde ruimte gemaakt in haar programma om meer mensen vertrouwd te maken met de digitalisering van de maatschappij.

Waardering sprak de voorzitter uit richting de Hengeveldse ondeernemersvereniging SIO voor haar inzet voor het behoud van de leefbaarheid in Hengevelde.

Dat belangenbehartiging voor 55++ altijd al een speerpunt is van de KBO was ook al te lezen in het verslag van de feestelijke vergadering bij gelegenheid van het 10 jaar bestaan van KBO Hengevelde in 2001.

Marinus Kuipers vertelde als voorzitter in die vergadering dat de groep ouderen in Nederland relatief gezien steeds groter wordt en dus een belangrijker deel van de samenleving wordt. Samen de schouders eronder!! Aldus Marinus.

Het komende seizoen 2015/2016 is een jubileumseizoen. 25 Jaar oud; maar nog steeds jong! De voorbereidingen voor de opening van dat seizoen zijn goeddeels afgerond.Alle leden worden voor de openingsavond van het seizoen op 9 september persoonlijk uitgenodigd in zaal Assink.

  1. De secretaris las het jaarverslag voor. Het programma van 2014/2015 is bij de leden over het algemeen in goede aarde gevallen.
  2. De penningmeester kon een positief resultaat melden. De kascommissie had bij haar controle van de in- en uitgaven geen onvolkomenheid ontdekt.

Na het officiële gedeelte van de avond was de bühne voor 'Dorus'.

Een mooi seizoen werd met een mooie avond afgesloten.