KBO Senioren Hengevelde bindende vereniging

Als seniorenclub wil het KBO alle 55-plussers graag mogelijkheden bieden in de volgende doelstellingen:
1 Ontmoeting
2 Ontspanning
3 Ontwikkeling
4 Belangenbehartiging.
Daartoe biedt zij de senioren een gevarieerd programma aan dat jaarlijks wordt aangepast om aan de gestelde doelen te kunnen blijven voldoen.Tevens is zij zichtbaar aanwezig op die plekken in de samenleving waar ‘het nabij zijn’  handen en voeten krijgt.
Leden profiteren tevens van:
 
• Uitnodiging voor plaatselijke activiteiten.
• Uitnodiging via e-mail voor provinciale en landelijke activiteiten.
• Toesturen van KBO-PCOB e-mail nieuwsberichten.
• 10 Keer per jaar het ledenmagazine.
• Juridisch advies (via het landelijk bureau).
• Collectieve zorgverzekering.
• Collectieve energieaankoop.
• Hulp bij belastingaangifte. (HUBA)
• Ondersteuning bij digitalisering.
Belangenbehartiging voor senioren in de gemeente Hof van Twente:
• Vertegenwoordigd in het Senioren Platform samen met de seniorenorganisaties van de andere woonkernen.
• Vertegenwoordigd in de klankbordgroep Sociaal Domein. (vroeger de WMO raad).
 
Maandelijks organiseert het KBO een thema-avond of middag voor al haar leden. Zo waren hier dit jaar al eens sprekers te gast over reizen naar China, over de ontwikkelingen in Rusland, over onze veranderende tijdsgeest gezien door de ogen van een humorist. Ook de plaatselijke en persoonlijke belangen krijgen aandacht. Gepland staat nog een avond over de hedendaagse landbouw en de eerstelijns gezondheidszorg. En natuurlijk verzorgen muziekgroepen onder het genot van een drankje en een hapje een avond ontspanning en gezelligheid. Kerst en Nieuwjaar zijn uitgelezen momenten om zeker samen te komen.
 
Verder stimuleert het KBO sportievere activiteiten. Wandelen, fietsen en jeu de boulen zijn uitermate geschikt om samen te doen. Kortom, als senior heeft iedereen binnen het KBO een mogelijkheid om de boven gestelde doelen na te streven. De contributie bedraagt slechts € 25,- per jaar. De gemeente Hof van Twente en onze eigen Zomerfeesten dragen een flink steentje bij in de vorm van subsidies. Wat let u nog om u zelf en de senioren uit Hengevelde een plezier te doen.
Bel Wim Sander: 0547-333612
KBO Senioren Hengevelde 2.0

Verbinding en ontmoeting zijn 2 doelstellingen van de Stichting Sport en Gemeenschapsvoorzieningen Hengevelde (SSGH). Daarbij maakt het niet uit hoe oud je bent. De veranderende wereld heeft invloed op traditionele structuren. Het is voor het individu geen vanzelfsprekendheid meer om zich te verenigen op basis van bijvoorbeeld leeftijd.
Mensen willen zelf kiezen waarom en wanneer ze zich met welke mensen incidenteel of structureel inzetten dan wel verenigen. Het is voor de KBO de uitdaging om als belangenbehartiger van 55+’ers in te spelen op deze verandering.
De SSGH draagt daar graag aan bij omdat Kulturhus De Marke als dorpshuis een plek biedt voor verbinding en ontmoeting voor iedereen.
 
Frank Slijkhuis
Voorzitter SSGH