Kom op de verkiezingsdag gezellig een kop koffie drinken in Kulturhus de Marke

Woensdag zal het Kulturhus de Marke weer open gaan als stembureau. Anders dan in andere jaren is het stembureau bereikbaar via de hoofdingang van het Kulturhus. Ook nieuw is dat de kantine vanaf 9.00 uur tot het sluiten van de stembussen om 21.00 uur open zal zijn om stemmers te ontvangen en te voorzien van een (gratis) kopje koffie. Vanzelfsprekend is er woensdagmorgen natuurlijk ook de wekelijkse koffie-inloop en de creatieve ochtend. Penningmeester Andre Kolner: "Wilt u meer weten over de nieuwbouw/verbouwplannen in het kader van het project Kulturhus 2020, dan is daarvoor gelegenheid om van 16.00 uur tot 17.00 uur en van 19.00 tot 20.30 uur met leden van de werkgroep Kulturhus 2020 van gedachten te wisselen. We zien u graag op woensdag 20 maart in Kulturhus de Marke!" 
U kunt op 27 verschillende locaties binnen de gemeente uw stem uitbrengen:
Ook een stemlocatie in Hengevelde: Basisschool Petrusschool, Bekkampstraat 49, Hengevelde
 
Gewoonlijk kunt u in de gemeente Hof van Twente een keuze maken om in elk willekeurig stembureau binnen de gemeente te stemmen. Echter bij deze verkiezingen is uw keuze beperkt.
Voor de waterschapsverkiezing Rijn en IJssel kunt u alleen stemmen op stembureau 1, 11, 12, 13, 15, 16.
Voor de waterschapsverkiezing Vechtstromen kunt u op alle stembureaus stemmen.
Voor de verkiezing voor de leden van de Provinciale Staten kunt u wel in elk willekeurig stembureau binnen de gemeente stemmen.
U kunt op 27 verschillende locaties binnen de gemeente uw stem uitbrengen.
Gemeentehuis Hof van Twente, De Höfte 7, Goor                                                      
Zorgcentrum De Stoevelaar, De Stoevelaar 1, Goor                                                                    
Basisschool De Whee, locatie de Wiekslag, Kievitstraat 67, Goor                                          
SG De Waerdenborch, Gruttostraat 1, Goor                                                                   
Zalencentrum De Bebsel, Hengevelderstraat 20, 7471 CH, Goor                                            
Villa 70 / ’t Gijminkhuis, Lindelaan 70, Goor                                                                     
Kantine Sporthal de Mossendam, De Mossendam 2, Goor                                     
Woonzorgcentrum Herfstzon, Javastraat 2, Goor                                                        
Woonzorgcentrum Marsmansland, Marsmansland 1, Diepenheim                      
Cultuurcentrum Herberg de Pol, Raadhuisstraat 8, Diepenheim                                           
Het Beaufort, Burgemeester de Beaufortplein 1, Markelo                       
Gebouw ’n Veernhof, Prinses Irenestraat 9, Markelo                                                
Buurtgebouw Stokkum, Stokkumerweg 40a, Markelo                                               
Basisschool Elserike, Herikerweg 36, Markelo                                                                
Basisschool Brookschole, Larenseweg 44, Markelo                                                                     
Woonzorgvoorziening Anholtskamp, A. ten Hovestraat 1, Markelo                     
Gemeenschapscentrum De Pol, Burg. Buijvoetsplein 76, Bentelo         
Gemeenschapscentrum Esbrook, Schoolstraat 3a, Ambt Delden                                         
Gemeenschapscentrum ’t Kempke, Tankinksweg 4a, Ambt Delden                    
Gemeenschapscentrum De Marke, Bretelerstraat 16, Hengevelde                     
Basisschool Petrusschool, Bekkampstraat 49, Hengevelde                                                      
Gemeenschapscentrum De Hoff, Secr. Engelbertinkstr. 18, Ambt Delden        
Parochiehuis, Langestraat 74, 7491 AJ, Delden                                                               
Basisschool De Ranninksschool, Bernhardstraat 25, Delden                                    
Basisschool Erve Hooyerinck, Hooijerinksplein 9, Delden                                         
Woonzorcentrum De Wieken, Molenstraat 1, Delden                                                
Basisschool De Toonladder, Bernhardstraat 1, Delden 
                               
Alle stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07:30 tot ’s avonds 21.00 uur. 
 
Verkiezingen Waterschapsbestuur
Water is overal om ons heen. De waterschappen houden al dat water op peil, beschermen het land tegen hoog water en maken ons afvalwater schoon. En hoe we dat doen, dat bepaalt u! Stem op 20 maart.
Eens in de vier jaar worden er waterschapsverkiezingen gehouden. Er wordt dan een nieuw waterschapsbestuur gekozen. Net als bij alle andere verkiezingen in Nederland krijgen alle inwoners van het waterschapsgebied boven de 18 jaar een oproep om te gaan stemmen.
Kijk voor meer informatie op: www.vechtstromen.nl  of www.wrij.nl .
Verkiezingen Provinciale Staten
Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten kiest u de leden van de Provinciale Staten. Nederland telt in totaal 12 provincies. De gekozen leden van Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers. Zij vormen het parlement van de provincie.
Provinciale staten bepaalt het beleid op gebied van infrastructuur (bijvoorbeeld waar wegen worden aangelegd of scholen of ziekenhuizen moeten komen). De provincie gaat ook over openbaar vervoer, nieuwe banen, sport, milieu en cultuur.
Ook kijkt provinciale staten of gemeenten en waterschappen hun werk wel goed doen. Provinciale staten van alle provincies stemmen voor de Eerste Kamer. De Eerste Kamer controleert de regering en neemt nieuwe wetten aan.
Kijk voor meer informatie op www.elkestemtelt.nl .  
Hoe kan ik stemmen?
Afgelopen weekend ontvingen alle stemgerechtigde Nederlanders in Hof van Twente twee stempassen in hun brievenbus. Hiermee kunt u op 20 maart 2019 naar een stemlokaal in uw gemeente gaan om uw stem uit te brengen voor het waterschapsbestuur en het provinciebestuur. Neem de stempassen mee en een geldig identiteitsbewijs.