Koninginnedag Hengevelde krijgt een doorstart.

Café-Zalencentrum Assink gaat samen met Debs Sportcafé de uitdaging aan betreffende de organisatie van diverse culturele activiteiten op 30 april. De bedoeling is om het om het jaar bij danwel Assink, danwel Deb’s te organiseren. In goed overleg vind de editie van 2012 plaats bij Assink. Arjan Assink:“We gaan de komende periode benutten om gezamenlijk een concept uit te werken voor de komende jaren. Het is de bedoeling dat we een duidelijke lijn aanhouden wat betreft activiteiten. Nieuw zal zijn dat we ook een fietstocht voor ouderen op gaan zetten met eveneens een centrale post ongeveer halverwege de route.

Afgelopen maanden is er veelvuldig getracht mensen uit Hengevelde enthousiast te krijgen om Koninginnedag te organiseren. Hier heeft helaas, behalve Assink en Deb’s, niemand op gereageerd. Debbie Cornelisse: “ Het zou toch jammer zijn als zo’n traditie voor ons dorp verloren zou gaan. Vandaar dat wij samen de handen ineen hebben geslagen om te proberen er iets moois van te maken. Waarschijnlijk doen we op deze dag ook nog een beroep op de vrijwilligers uit de gemeenschap. Laten we proberen er samen iets moois van te maken en te behouden”.