Kulturhus De Marke zoekt nieuwe vrijwilligers

“De komende 2 weekenden kom je ons tegen op de schermen in de prachtige feesttent tijdens onze Zomerfeesten. Een oproep aan Hengevelde”, aldus Wouter Ros. Wouter is lid van het bestuur van de SSGH en is onder andere betrokken als coördinator vrijwilligerszaken. We zijn namelijk op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Ingrid ter Doest, een van de vrijwilligers, vult Wouter aan: “Vele handen maken licht werk.” Bij de schoonmaak gaat het slechts om een paar uurtjes, eens in de vier tot zes weken. En… het is altijd gezellig!Wouter Ros: “Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de SSGH. We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Momenteel hebben we bijna 200 vrijwilligers die dagelijks actief zijn in en rondom ons Kulturhus. “Dat betekent echter niet dat we dagelijks 200 vrijwilligers nodig hebben. We willen juist van zoveel mogelijk mensen een kleine bijdrage vragen”, aldus Maria Raanhuis, verantwoordelijk voor de bardiensten. “Zo hebben we vrijwilligers die bijna dagelijks voor ons klaarstaan, maar ook mensen die eens per kwartaal een avonddienst achter de bar draaien of eens in de zes weken een uurtje komen poetsen.”

Iets voor jou? Je kunt kiezen uit:

  1. Schoonmaak – 1x per 4/6 weken een uurtje (soms anderhalf) werk (minder vaak kan ook: alle hulp is welkom!)
  2. Bar – Wij zoeken vrijwilligers voor de bardiensten. 1x per kwartaal, 1x per half jaar? We hebben ook mensen die elke week wel een dienstje willen draaien. Het maakt ons niet uit. Laat maar weten wat en wanneer je kunt. Onze mensen van de barplanning nemen dan contact met je op.
  3. De vrijdagploeg – elke vrijdagochtend om 9.00 uur koffie en daarna gezellig met een groep mannen (vrouwen zijn welkom maar zitten nog niet bij de vrijdagploeg) onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in en rondom de Marke (conferentiezaal opruimen, groenploeg, zaal schoonmaak enz)

Samen de schouders eronder. Daar staan we om bekend in Hengevelde.  Iets voor jou? Meld je dan aan via vrijwilliger@kulturhusdemarke.nl of vul het formulier in via www.kulturhusdemarke.nl.