Landbouwcommissie stemt met grote meerderheid voor rapport oneerlijke handelspraktijken

Maandagavond heeft de Landbouwcommissie van het Europees Parlement met grote meerderheid gestemd voor een rapport om oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen te stoppen. Tot op heden hebben boeren vaak te maken gehad met late betalingen en annuleringen door supermarkten, of moeten opdraaien voor onverkochte producten in de schappen. Afnemers die gemakkelijk over kunnen stappen naar andere voedselproducten hebben een onevenredig sterke onderhandelingspositie, waar dus vaak misbruik van gemaakt wordt. Volgens Europarlementslid voor het CDA Annie Schreijer-Pierik was het dus hoog tijd voor actie: "Onze richtlijn brengt weer balans in de relatie tussen voedselproducent en –afnemer. Onze boeren hoeven nu niet meer altijd op de blaren te zitten".

Niet alleen kleine Europese- maar ook niet-EU boeren en grotere voedselproducenten zullen beter beschermd worden. "Wanneer een bepaalde groep producenten uitgesloten wordt van bescherming, zal die groep extra hard getroffen worden en werkt het juist averechts", aldus Schreijer-Pierik. Om ervoor te zorgen dat de nieuwe regels worden nageleefd, zal in elke lidstaat een handhavingsautoriteit in het leven worden geroepen. Dit is essentieel volgens Schreijer: "Het uitdelen van boetes door deze autoriteiten moet ervoor zorgen dat supermarkten in de toekomst wel twee keer zullen nadenken bij het opstellen van oneerlijke contracten."