Ledenvergadering van de Carnavals en Revuevereniging ‘’de Höftemennekes’’

Het bestuur van ‘’de Höftemennekes’’ nodigt U hierbij uit op de algemene ledenvergadering, welke gehouden zal vanavond om 20.30 uur bij Assink aanvangt. Nadien is er gelegenheid om de foto’s van carnaval 2012 te bekijken. Er zullen verder geen uitnodigingen plaats vinden behalve de oproep op deze site. Daarom het verzoek van de vereniging dit te melden aan anderen in uw omgeving. 

De agenda zal er als volgt uitzien;·        

Opening door de voorzitter

·        Evaluatie CV 2012

·        Notulen van de algemene ledenvergadering 29-04-2011

·        Verslag van secretaris

·        Verslag van penningmeester

o       Kascommissie; Marlou Arkink en Bas Assink

·        Aftredende bestuursleden; Jules Aarnink, Kim Scholten  en Stephan ter Doest; allen zijn herkiesbaar

·        Jaarlijks carnavalsfeest

o       Organisatie; André ten Thije, Bas Assink, Lisette Wissink, Michelle Arkink, Stephan ter Doest en Carla ten Thije.

·        Mededelingen;

o       Revue/showavond is dit jaar op vrijdag 9 en zaterdag 10 november.

o       Het is weer voorbij is dit jaar weekend later; vrijdag 16 en zaterdag 17 november.

o       Helpen ZF dinsdag 5 juni, woensdag 6 juni en donderdag 7 juni 18.00 uur ZF terrein. Alle hulp is welkom

o       Aansluitend van deze avond kan men de foto’s van carnaval 2012 bekijken in het voorcafé.

·        Rondvraag

·        Sluiting

Afmeldingen voor deze leden vergadering en eventuele kandidaten voor in het bestuur kunnen zich melden tot 24 uur voor aanvang van de algemene ledenvergadering bij het secretariaat. Mocht je belang hebben in de inzage van de notulen van 2011, deze kan je inzien bij Anniek Scholten;

Tel: 0547-334256
E-mail: markanniek@gmail.com