Ledenwerfactie KBO: spectaculaire stijging ledenaantal

De seniorenvereniging KBO Hengevelde maakt een groeispurt door van jewelste! Op 15 maart waren er maar liefst 45 nieuwe leden ingeschreven wat het totaal op 250 brengt. Jan Lansink: ’Het valt niet te ontkennen dat er een gedegen voorbereiding is geweest voor onze ledenwerfactie die in februari van start ging. Maar dat het resultaat de verwachtingen zo zou overtreffen was niet voorzien! Dat een groot deel daarvan tot de jongere senioren gerekend kan worden is een bijzonderheid. Daaruit trekken wij als bestuur de conclusie dat ‘Senioren Hengevelde’ haar plaats binnen de gemeenschap Hengevelde nadrukkelijk bevestigd heeft. Wat niet onvermeld kan blijven is dat de vereniging ook op bestuurlijk vlak de verjonging door gaat voeren hetgeen van invloed zal zijn op de invulling van het programma.

Tevens zal de manier van presenteren en profileren in een moderner jasje gestoken gaan worden. Het bestuur wil op gepaste manier aandacht aan geven aan het fraai behaalde ledenaantal en is dan ook van zins om de nieuw ingeschrevenen trakteren! Wordt vervolgd!”